ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ | Volunteers registration


Εθελοντισμος
Μια διαχρονική αξία
Ένα ταξίδι εμπειριών και γνωριμιών

Τομείς εξειδίκευσης:
Τμήματα  Αρχείου,
Παιδαγωγικών Προγραμμάτων, Εκδηλώσεων, Επιχορηγήσεων, Καταγραφής Μουσειακού υλικού 
και τεκμηρίωσης, Προώθησης και Διάχυσης υλικού

Περίληψη εργασιών:
ξεναγήσεις, 
μεταφράσεις κειμένων σε άλλες γλώσσες, 
καταγραφή μουσειακού υλικού,
φωτογραφήσεις, 
τοποθέτηση λεζάντων στα εκθέματα, 
στήσιμο εκδηλώσεων-εκθέσεων,
 οργάνωση ομάδας για διεκδίκηση χορηγιών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων κλπ
                                         
Το τμήμα εθελοντισμού λειτουργεί με επιτυχία  από τον Αύγουστο του 2009.
 Ημερομηνία/Date: ........................                                                                                           

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ/ REGISTRATION


Όνομα/Name:…………………………………………………………………
Αρ. ταυτότητας/Identity Number: …………………………………………………………………
Διεύθυνση/Address: ...................................................................................................................................................................
Τηλ/Tel.Number:                                                                           Τηλ/τυπο/Fax:
Ηλ.ταχ/Email.:..........................................................................................................................................

Επάγγελμα/Work Position:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ακαδημαϊκοί Τίτλοι/Academic Title:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Δηλώστε προτεινόμενες μέρες και ώρες εργασίας/Declare your timetable
(Ωράριο Μουσείου: Τρίτη έως Παρασκευή, Tuesday to Friday 8.30-16.00, Σάββατο, Saturday 9.00-13.00):
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Υπογραφή/Signature                                                                                
................................     
                 


                                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου