Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -- 28.09.19

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

& ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΑΒΒΑΤΟ, 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

v Ξεναγήσεις από την Ελένη Χρίστου, 10:0012:30
v Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού (10:00) και Παιγνίδι Γνώσεων (12:00) σε συνεργασία με το Σώμα Προσκόπων Κύπρου
v Παρουσίαση ύφανσης ψαθιού «Το καπουθκιώτικον ψαθί» (στοιχείο της Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ουνέσκο) σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο του κατεχόμενου χωριού Καπούτι, 10:00-14:00
v Παρασκευή Κοιλανιώτικων «Γλυτζιστών» (στοιχείο της Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ουνέσκο) από τον Όμιλο Κοιλανιωτών, 10:00-14:00
v Αναβίωση Παραδοσιακών Κυπριακών Χειροτεχνιών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,                     10:00-13:30Αγγειοπλαστική («Τροχός») από τον Χαράλαμπο Xατζηχαραλάμπους και Υφαντική στον Αργαλειό από τη Στέλλα Αντωνίου
v Εργαστήριο εκμάθησης «Βελόνι και Βελονάκι» από την Κυριακή Αντωνίου, 10:00-13:00
v Εργαστήριο παρασκευής παραδοσιακού «βρουκαλιού» (σάρωθρου) από τον Κώστα Αντωνίου, 10:00-13:00
v Παρουσίαση της τέχνης του Φερβολιτέ (στοιχείο της Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς) από κεντήτριες του Δήμου Καραβά, 10:00-14:00
v Μουσικοθεατρικό δρώμενο «Το Βασιλόπουλλον της Βενεδιάς» από την παιδική ομάδα θεάτρου και μουσικής «Κουμπί», 10:30-10:50
v Εγκαίνια Έκθεσης Χαρακτικών Χαμπή Τσαγγάρη «Το Βασιλόπουλλον της Βενεδιάς»11:00-11:30
v Λαϊκοί Παραδοσιακοί χοροί από το Χορευτικό Συγκρότημα του Δήμου Καραβά, 11:30-11:45
v Αφήγηση Λαϊκών Παραμυθιών της Κύπρου και Εργαστήρι «Τέχνες και Χειροτεχνίες» από την Τζούλια Ηλιάδου και την Έλενα Χατζηπιερή, 12:00
v Κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια από την Ομάδα Μουσικής της Αγγλικής Σχολής, 13:00


Προς ενίσχυση συντήρησης του Μουσείου:
-Κυπριακά παραδοσιακά εδέσματα και ροφήματα.
-Έως και 30% έκπτωση στις εκδόσεις της Ε.Κ.Σ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

european heritage days 

& world tourism day 2019

ARTS AND ENTERTNAIMENT

CYPRUS FOLK ART MUSEUM

SOCIETY OF CYPRIOT STUDIESSATURDAY, 28TH OF SEPTEMBER

v Free Guided Tours by Eleni Christou, 10:00, 12:30
v Treasure Hunt (10:00) και Knowledge Quizz (12:00) in cooperation with the Cyprus Scouts Association
v The art of Reed-mat weaving (element of intangible cultural heritage of Unesco) in cooperation with the occupied village of Kapouti, 10:00-14:00
v Traditional Sweets «Glydjista» (element of intangible cultural heritage of Unesco) by the Kilani Villagers Association, 10:00-14:00
v Revival of Traditional Cypriot Handicrafts  in cooperation with the Cyprus Handicraft Service of Ministry of Energy, Commerce and Inustry 10:00-13:30, Potter («Wheel») presentation by Charalambos Hatzicharalambous and Weaving on loom presentation by Stella Antoniou
v Needle-point embroidery and Crochet by Kiriaki Antoniou, 10:00-13:00
v Presentation of making «vroukalli» (traditional broom) by Costas Antoniou, 10:00-13:00
v Presentation of the embroidery art of Fervolite (element of intangible cultural heritage) by the embroiderers of the Municipality of Karavas, 10:00-14:00
v Musical and theatre performance of the Cypriot traditional story «To Vasilopoullo tis Venedias». A performance held by the children’s theatre and music team «Koumbi», 10:30-10:50
v Opening of the Engraving Exhibition by Chambis Tsangaris «To Vasilopoullo tis Venedias», 11:00-11:30
v Traditional folk dances by the dance group of the Municipality of Karavas, 11:30-11:45
v Traditional fairy tales of Cyprus and workshop «Arts and Crafts» by Julia Eliadou & Elena Hatjipieri, 12:00
v Cypriot traditional songs by the music team of English School, 13:00


Actions to enhance the museum’s conservation activities:
-Cypriot traditional delicacies and drinks.
-Discount up to 30% on the publications of the Society of Cypriot Studies.Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019

Ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο μὲ θέμα «Τὸ Λευκόνοικο ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα ἕως σήμερα»


Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν καὶ Δῆμος Λευκονοίκου ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπλήρωσης ἐφέτος τῶν ὀγδοντάχρονων τοῦ Δήμου καὶ τῆς συμπλήρωσης 80 χρόνων ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ Γυμνασίου Λευκονοίκου τὸ 2020 συνδιοργανώνει ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Κυπριακῆς Ἐπιτροπῆς Βυζαντινῶν Σπουδῶν πιστημονικὸ Συμπόσιο μὲ θέμα «Τὸ Λευκόνοικο ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα ἕως σήμερα», τὸ ὁποῖο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴ Λευκωσία τὴν ἄνοιξη τοῦ 2020.
       Οἱ θεματικοὶ ἄξονες τοῦ Συμποσίου περιλαμβάνουν τὴν ἱστορία, ἀρχαιολογία, φιλολογία, λαογραφία, τοπογραφία, φυσικό περιβάλλον, οἰκονομία, πολιτιστικὴ γεωγραφία, χαρτογραφία.
          Ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἀνακοινώσεων θὰ προκύψει κατόπιν ἀξιολόγησης τῶν περιλήψεών τους ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ Συμποσίου βάσει τῆς πρωτοτυπίας καὶ ποιότητός τους. Γλῶσσες τοῦ Συμποσίου θὰ εἶναι ἡ ἑλληνικὴ ἢ ἀγγλική.
          Ἡ διάρκεια τῶν ἀνακοινώσεων δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπερβαίνει τὰ 15 λεπτά.
         
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι παρακαλοῦνται νὰ ἀποστείλουν πλήρως συμπληρωμένο τὸ συνημμένο Δελτίο Συμμετοχῆς καὶ Περίληψης, καθὼς καὶ σύντομο βιογραφικό τους ἕως τὶς 20 Σεπτεμβρίου 2019
στὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο: cypriotstudies@gmail.com ἢ στὸ τηλεομοιότυπο: (00357) 22 343.439.


Τρίτη, 7 Μαΐου 2019

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2019 - «Το Μουσείο ως κόμβος πολιτισμού: το μέλλον της παράδοσης»


Σάββατο, 18 Μαΐου 2019, 09:00-14:00

v  Ξεναγήσεις, Ελλ.: 10:30 & Αγγλ.: 12:00
v  Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού (10:00) και Παιχνίδι Γνώσεων (12:00) σε συνεργασία με το Σώμα Προσκόπων Κύπρου
v  Παρουσίαση ύφανσης ψαθιού “Το καπουθκιώτικον ψαθί” (στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς) σε συνεργασία με το κοινοτικό συμβούλιο του κατεχόμενου χωριού Καπούτι, 10:00-14:00
v  Παρασκευή Κοιλανιώτικων Γλυτζιστών (στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς) από τον Όμιλο Κοιλανιωτών, 10:30-13:30
v  Εργαστήριο παρασκευής χαλλουμιών, αναρής και τραχανά από τυροκομεία της Πάχνας σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο του χωριού, 10:30-14:00
v  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στην Κύπρο μας πριν χρόνια εκατό» από τις μουσειοπαιδαγωγούς Θεοδώρα Γεωργίου και Θεοδώρα Μάτσια, 10:45
v  Αφήγηση Λαϊκών Παραμυθιών της Κύπρου, 11:30
v  Έκθεση Λαϊκής Υαλογραφίας από τις συλλογές του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου
v  Δράσεις σε συνεργασία με τον Τιμώμενο Δήμο Καραβά:
1.       Έκθεση κειμηλίων του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου από τον κατεχόμενο Καραβά
2.       Έκθεση κεντημάτων Φερβολιτέ και Παρουσίαση της τέχνης του Φερβολιτέ (στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς) από κεντήτριες του Δήμου Καραβά, 11:00-13:00. Εγκαίνια στις 10:30.
3.       Προβολή ντοκυμαντέρ για τη τέχνη του «Φερβολιτέ»
4.       Λαϊκοί Παραδοσιακοί χοροί από το Χορευτικό Συγκρότημα του Δήμου Καραβά, 12:30
v  Αναβίωση Παραδοσιακών Κυπριακών Χειροτεχνιών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,  10:30-13:30
1.    Ξυλογλυπτική από τον σκαλιστή Γιώργο Γεωργίου
2.    Αγγειοπλάστική «Τροχός» από τον Χαράλαμπο Χατζηχαραλάμπους
3.    Ταπισερί από την υφάντρια Μαρία Σιακού
4.    Υφαντική στον Αργαλειό από την Ανδρούλλα Νεοκλέους
5.    Κεντητική Λευκαρίτικου από την Βαρβάρα Αθανασίου
v  Εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες:
1.       Εργαστήριο εκμάθησης «Βελόνι και Βελονάκι» από την Κυριακή Αντωνίου 11:00-13:00
2.       Εργαστήριο παρασκευής παραδοσιακού «βρουκαλιού» (σάρωθρου) από τον Κώστα Αντωνίου, 11:00-13:00
3.       Εργαστήριο ζωγραφικής με μοτίβα του Μουσείου από λαϊκές υαλογραφίες των συλλογών του, 09:30-11:00

  • Θα διατίθενται Κυπριακά παραδοσιακά εδέσματα και ροφήματα (προς ενίσχυση των δράσεων συντήρησης του μουσείου)
  • Έως και 70% έκπτωση στις εκδόσεις της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και προσφορές στο πωλητήριο χειροποίητων ειδών επ’ευκαιρία των 82 χρόνων από την ίδρυση του Μουσείου

***Απαιτείται κράτηση θέσεων για τα εργαστήρια και τις αφηγήσεις τηλ. 22432578, cypriotstudies@gmail.com. Πληροφορίες www.cypriotstudies.org

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα ἀφιερωμένη στὸν Καθηγητὴ Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο - Σάββατο 23 Mαρτίου 2019

Σάββατο 23 Mαρτίου 2019
Παλαιὸ Ἀρχιεπισκοπικὸ Μέγαρο
(ἔναντι Παγκυπρίου Γυμνασίου Λευκωσίας)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09.45-10.30 
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, Πρόεδρος Ἑταιρείας
Κυπριακῶν Σπουδῶν

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ
Γεώργιος Γεωργῆς, Καθηγητὴς Ἱστορίας Πανεπιστημίου
Νεάπολις
Χαρὰ Ὀλυμπίου, Ἀνάγνωσις τοῦ Ψηφίσματος τοῦ Δ.Σ.
Ἐπίδοσις τοῦ διπλοῦ τιμητικοῦ τόμου τῶν «Κυπριακῶν
Σπουδῶν»
Ἀντιφώνησις τοῦ Καθηγητοῦ Δημήτριου Δ.
Τριανταφυλλόπουλου

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Ἀρχαιότης καὶ βυζαντινὴ περίοδος
Προεδρεῖο: Ἕλενα Ἐλιώτη, Χαρὰ Ὀλυμπίου

10.35-10.50 Δημήτριος Ἀ. Ἰωσηφίδης, Ἀνέκδοτη κυπροσυλλαβικὴ
ἐπιγραφὴ ἐπὶ πηλίνου εἰδωλίου ταύρου
10.50-11.05 Θεόδωρος Μαυρογιάννης, Ἡ Οἰκία-Πρόσκτισμα τοῦ
Εὐστολίου στὸ Κούριον τῆς Κύπρου: 435 μ. Χ.
11.05-11.20 Ἄννα Παναγιώτου-Τριανταφυλλοπούλου, Ἀνθρωπωνύμια σὲ
ἐπιγραφὲς πρωτοχριστιανικῆς καὶ παλαιοχριστιανικῆς περιόδου
ἀπὸ τὴ Μακεδονία
11.20-11.35 Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης, Διατάξεις προχειρίσεων ψάλτη
καὶ ἀναγνώστη στὰ κυπριακὰ Εὐχολόγια
11.35-11.50 Χαρὰ Ἀ. Ὀλυμπίου, Ἡ σύνθεση τῆς Δευτέρας Παρουσίας στοὺς
βυζαντινοὺς ναοὺς τῆς Κύπρου

11.50-12.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΕ ΚΑΦΕ

B΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ περίοδος
Προεδρεῖο: Ἀντωνία Προδρόμου, Ἐλευθέριος Ἀντωνίου

12.30-12.45 Ἀνδρέας Φούλιας, Νέα στοιχεῖα γιὰ τὸν ναὸ τῆς Παναγίας τῆς
Κυρᾶς στὰ Λειβάδια Ἀμμοχώστου
12.45-13.00 Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, Παρατηρήσεις στὴν
εἰκονογραφία δύο ναῶν τοῦ 17ου αἰῶνος: ὁ Προφήτης Ἠλίας
καὶ ὁ Ἅγιος Παντελεήμων Στεμνίτσης καὶ ἡ ταυτότητα τοῦ
ζωγράφου τους
13.00-13.15 Ἰωάννης Ἀ. Ἠλιάδης, Ἀπεικονίσεις μουσικῶν ὀργάνων
στὴν ἐκκλησιαστικὴ εἰκονογραφία κατὰ τὴν περίοδο τοῦ
Διαφωτισμοῦ: Τὸ παράδειγμα τοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς
Λευκωσίας
13.15-13.30 Χριστόδουλος Ἀ. Χατζηχριστοδούλου, Ὁ παλαιὸς ναὸς τῆς
Παναγίας Θεοσκέπαστης στὴν Κάτω Πάφο
13.30-13.45 Χάρης Φεραῖος, Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τραγικό! – Μία ἐκδοχή
13.45-14.00 Νάσω Χρυσοχοῦ, Ἡ ἐξελικτικὴ πορεία τῶν δίκλιτων καὶ τῶν
διπλῶν ὀρθόδοξων ναῶν τῆς Κύπρου
14.00-14.15 Ἰωάννης Θεοχαρίδης, Οἱ κάτοικοι τῆς Κακοπετριᾶς σύμφωνα
μὲ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 1831
14.15-14.30 Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Στὰ στέφανα τῆς κόρης του
(Ἱεροφάνεια ἐν μυστηρίῳ)
14.30-14.45 Νίκος Ὀρφανίδης, Σχόλια στὴν παπαδιαμαντικὴ λογοτεχνία
τῶν Χριστουγέννων

ΛΗΞΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ

Πληροφορίες:
Τ.Κ. 21436, 1508 Λευκωσία
Τηλ. 22 432.578, τηλεομ.: 22 343 439
Ἠλ. Ταχυδρομεῖο: cypriotstudies@gmail.com
Ἱστοσελίδα: www.cypriotstudies.orgΤρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Εκδήλωση Κοπής Βασιλόπιτας 2019 - Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 19.00 - Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, Παλαιό Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο

Εκδήλωση Κοπής Βασιλόπιτας 2019 

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 19.00
Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, Παλαιό Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, Πλατεία
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, στο Προαύλιο του Καθεδρικού ναού Αγίου
Ιωάννου Θεολόγου, Παλαιά Λευκωσία (έναντι Παγκυπρίου Γυμνασίου)

H εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία
με την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο
της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών,
δρα Χαράλαμπο Γ. Χοτζάκογλου.
Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο των Φίλων
του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου,
δρα Ιωάννη Α. Ηλιάδη.
Ομιλία με θέμα «Ο Άγιος Βασίλειος και ο “βασίλης”
στον εθιμικό βίο των Κυπρίων»,
από την κα Καλλιόπη Πρωτοπαπά (15’).
Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα από τα μέλη
του Ομίλου Κλασικών Σπουδών της Αγγλικής Σχολής.

Εισαγωγή με θέμα
«Aρχαία ελληνικά έθιμα για τη Γέννηση
και την Πρώτη του χρόνου»,
από τη φιλόλογο κα Έφη Δημοσθένους (5΄).

Απαγγελία ποιημάτων / Κάλαντα των Αρχαίων Ελλήνων
Μελοποιημένα ποιήματα
Ξενάγηση στην Έκθεση Φυτιώτικων Υφαντών,
από τη Διευθύντρια του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου,
κα Ελένη Χρίστου.
Κάλαντα Αγίου Βασιλείου και
Κοπή Βασιλόπιτας.Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, Σάββατο 22.12.2018, 10:00-14:00


Συλλογή τροφίμων και πώληση βιβλίων για τις άπορες οικογένειες Καϊμακλίου (Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών "Αγία Βαρβάρα")

Ξενάγηση στον ισόγειο χώρο του Μουσείου (Μεσαιωνικό Μοναστήρι)

Έκθεση Υφαντών στο Παλαιό Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο

Αφήγηση παραμυθιών από την Τζούλια Ηλιάδου και την Έλενα Χατζηπιερή 
(11:30, 12:00, 12:20, 12:40)

Μουσειακή παρουσίαση «Το δείπνο του Βασίλη»

Κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολιδιών με την καθοδήγηση της Χριστιάνας Ματσουκάρη, 
Τζούλιας Ηλιάδου και Έλενας Χατζηπιερή
(10:00 - 13:00)

Παραδοσιακά εδέσματα και ζεστά ποτά

Παζαράκι βιβλίου 


Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, Λευκωσία
Τηλ. 22 432.578, τηλεομ.: 22 343.439
www.cypriotstudies.org, cypriotstudies@gmail.com