Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ | REGISTRATION OF NEW MEMBER

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Εγγραφή: €5. Ετήσια συνδρομή: €20.

Μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.cypriotstudies.org/katastatiko.htmlΚάθε μέλος δικαιούται με την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής τον τόμο των Κυπριακών Σπουδών που εκδίδεται κάθε έτος από το έτος που έχει εγγραφεί και έπειτα.

Επιπλέον με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Μαρτίου 2008 τα μέλη μας δικαιούνται 30% έκπτωση στις εκδόσεις της Εταιρείας.

Παρακαλώ συμπληρώστε το Δελτίον Εγγραφής 
και αποστείλετε το είτε μέσω τηλεμοιότυπου στον αριθμό 00357-22343439 είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cypriotstudies@logosnet.cy.net. Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία στο τηλ. 00357-22 432578 ή να αποστείλετε την αίτησή σας στη ταχυδρομική διεύθυνση: Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, Τ.Θ. 21436, 1508 Λευκωσία.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Society of Cypriot Studies: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ | REGISTRATION OF NEW MEMBER

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Society of Cypriot Studies: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ | REGISTRATION OF NEW MEMBER: ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Εγγραφή: €5. Ετήσια συνδρομή: €20. Μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο:   http://w...


1974

Δεν ήταν λίγες οι ιστορικές περιστάσεις που το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου αναγκάστηκε να κλείσει τις πόρτες του, αφού ως ένα από τα παλαιότερα Μουσεία (ιδρ. 1937) βίωσε μαζί με το προσωπικό του τις αγωνίες του νησιού μας. Το καλοκαίρι του 1974 όταν έγινε η Τουρκική εισβολή, η συλλογή μεταφέρθηκε σε ασφαλισμένες περιοχές και το Μουσείο έμεινε κλειστό για ένα χρόνο περίπου. Ένα τέτοιο εγχείρημα από μέρους του προσωπικού και του Δ. Σ της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, δηλαδή η μεταφορά τόσων εκθεμάτων κάτω από τόσο αντίξοες συνθήκες, ήταν το λιγότερο ηρωϊκή. Χάρις σε αυτούς σώθηκαν έως και σήμερα ανεκτίμητοι θησαυροί από όλη την Κύπρο. Τα περισσότερα κειμήλια του μουσείου προέρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές, κι αξίζουν κάθε προσπάθεια για συντήρηση, διατήρηση, μελέτη και προβολή τους.

Cyprus Commitee of Cypriot Studies

ΚΕΒΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Cyprus Committee of Cypriot Studies
Η Κυπριακή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών ιδρύθηκε το 1961 από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στην Διεθνή Ένωση Βυζαντινών Σπουδών
Ἡ Κ. Ε. Β. Σ. ἔχει ὡς σκοπὸ τὴν προαγωγὴ τῶν βυζαντινῶν σπουδῶν στὴν Κύπρο, ὑπὸ ὅλες τους τὶς ἀπόψεις καὶ ἔχει τὴν εὐθύνη νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴν ὀργάνωση σχετικῶν δραστηριοτήτων καὶ νὰ διευκολύνει τὸ ἔργο τῶν ἐρευνητῶν στὸ ἐπιστημονικὸ αὐτὸ πεδίο. Δύναται νὰ προβαίνει σὲ κάθε ἐνέργεια ποὺ συνδέεται, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως, μὲ τὸ ἀντικείμενο αὺτὸ καὶ μπορεῖ νὰ ἐνεργεῖ σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν.
Ὁ ἀνωτέρω σκοπὸς θὰ ἐπιδιωχθῆ:
α) διὰ τῆς κυκλοφορίας ἐνημερωτικοῦ δελτίου, ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἐνημερωτικὸ Δελτίο Κυπριακῆς Ἐπιτροπῆς Βυζαντινῶν Σπουδῶν» (ΕΔΕΚΕΒΥΣ)
β) δι’ ἐπιστημονικῶν ἀνακοινώσεων, διαλέξεων, ἡμερίδων, συμποσίων, συνεδρίων καὶ ἐκδρομῶν
γ) διὰ συνεργασιῶν πρὸς ἄλλες Ἑταιρείες, Ἱδρύματα, Ἀρχεῖα καὶ λοιπὰ ἐπιστημονικὰ Σωματεῖα καὶ φορεῖς ἐπιδιώκοντα παραπλήσιους σκοπούς,
δ) διὰ τῆς νομίμου συγκεντρώσεως βυζαντινῶν καὶ ἐν γένει μεσαιωνικῶν καταλοίπων ἐντασσομένων καὶ στὴ Μεσαιωνικὴ Συλλογὴ τοῦ Μουσείου Λαϊκῆς Τέχνης τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν
ε) διὰ τῆς λειτουργίας Βυζαντινολογικῆς Βιβλιοθήκης ἐντασσομένης διακριτῶς στὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν
στ) διὰ τῆς λειτουργίας διαδικτυακοῦ τόπου.
Μεταξὺ τῶν μελῶν ποὺ διετέλεσαν στὸ Δ. Σ. τῆς ΚΕΒΣ ἐκπροσωπώντας την στὴ Διεθνὴ Ἕνωση Βυζαντινῶν Σπουδῶν συμπεριλαμβάνονται οἱ Κωνσταντῖνος Σπυριδάκης, Ἀνδρέας Στυλιανοῦ, Θεόδωρος Παπαδόπουλλος, Κώστας Κύρρης, Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου, Εὐάγγελος Χρυσός, Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Γεώργιος Χριστοδούλου, Ἀνδρέας Μητσίδης, Ἀρχιμ. Βενέδικτος Ἰωάννου καὶ ἄλλοι. Ἡ ΚΕΒΣ κατάφερε νὰ ἐξασφαλίσει τὴ διενέργεια τοῦ Διεθνοῦς Βυζαντινολογικοῦ Συνεδρίου στὴν Κύπρο, τὴν πραγματοποίηση ὅμως τοῦ ὁποίου ἀπέτρεψε ἡ Τουρκικὴ Εἱσβολὴ τοῦ 1974.
Ἡ Κ. Ε. Β. Σ. λειτουργοῦσε ἕως τοῦδε ἐνταγμένη καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν καὶ ἐκπροσωποῦσε τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία ὡς κυρίαρχο κράτος στὴ Διεθνὴ Ἕνωση Βυζαντινῶν Σπουδῶν ὡς ἡ μόνη νόμιμη καὶ ἀνεγνωρισμένη ὑπὸ τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως. Σύμφωνα μὲ τὸ Καταστατικὸ τῆς Διεθνοῦς Ἐνώσεως Βυζαντινῶν Σπουδῶν(§2) μόνον μία Ἐπιτροπὴ Βυζαντινῶν Σπουδῶν ἀναγνωρίζεται ἀνὰ κυρίαρχο κράτος.
Μὲ ἀπόφαση τοῦ Δ. Σ. τῆς 14 /11 /2011 τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν ἡ Κ. Ε. Β. Σ. δὲν θὰ ἐντάσσεται πλέον λειτουργικὰ στὴν Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν, ἀλλὰ θὰ ἀποτελεῖ αὐτοτελή Ἐπιτροπή ὑπὸ τὴν αἰγίδα ὅμως τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν, καὶ μὲ Σῆμα Κατατεθὲν τὰ ἀρχικὰ (Κ. Ε. Β. Σ. ) καὶ τὸ λογότυπό της.ΕΜΒΛΗΜΑ-ΛΟΓΟΤΥΠΟ
ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΕΙΣΤΡΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ
Στην Εγκλείστρα έζησε και ασκήτεψε ο Άγιος Νεόφυτος, μία από τις σημαντικότερες μορφές της Εκκλησίας της Κύπρου. Σύμφωνα με την «Τυπική Διαθήκη» που συνέταξε ο ίδιος το 1214, εγκαταστάθηκε στο μικρό λαξευτό εκκλησάκι το 1159. Κατά την τοπική παράδοση, ο Άγιος αρχικά είχε λαξεύσει άλλη εγκλείστρα ανατολικά της Πάφου, κοντά στο χωριό Σουσκιού. Το λαξευτό αυτό σπήλαιο είναι γνωστό ως «Παλαιά Εγκλείστρα» και οι τοιχογραφίες του χρονολογούνται στο 15ο ή στις αρχές του 16ου αιώνα. Εκεί ενδέχεται να έζησε άλλος ασκητής.Ο Άγιος Νεόφυτος μετέτρεψε τη φυσική σπηλιά σε ασκητήριο με δύο χώρους. Ο πρώτος χώρος περιελάμβανε μία μικρή εκκλησία αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό και ο δεύτερος το κελλί του Αγίου, μέσα στο οποίο λάξευσε και τον τάφο του. Το κελλί του επικοινωνούσε με το ιερό βήμα της εκκλησίας. Ο Άγιος απομονώθηκε στην Εγκλείστρα μέχρι το 1170, οπότε χειροτονήθηκε ιερέας από τον Επίσκοπο Πάφου Βασίλειο Κίνναμο και η φήμη του εξαπλώθηκε γρήγορα στο νησί. Πολλοί μοναχοί συγκεντρώθηκαν γύρω του και σχημάτισαν μοναστική κοινότητα, για την οποία ο Άγιος Νεόφυτος συνέταξε την «Τυπική Διαθήκη», ένα είδος κανονισμών για την λειτουργία του μοναστηριού. Η επιθυμία του Αγίου για ησυχία και απομόνωση, τον προέτρεψε να λαξεύσει άλλη Εγκλείστρα, πιο ψηλά στο βράχο, πάνω από το παλαιό παρεκκλήσι. Δίπλα στο νέο του κελλί λάξευσε μικρό παρεκκλήσι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.
Από τα μοναστικά κτίσματα του πρώτου μοναστηριού σήμερα σώζονται η μικρή εκκλησία της Εγκλείστρας με το νάρθηκα και το σκευοφυλάκιο πάνω απ’ αυτήν, το κελλί του Αγίου με τον τάφο του και η τράπεζα. Πιο ψηλά στον λόφο, σώζεται το νεότερο κελλί του Αγίου και το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.
Η Εγκλείστρα του Αγίου Νεοφύτου χωρίζεται στο άνω και το κάτω τμήμα. Το κατώτερο τμήμα παρουσιάζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω του ότι είναι κατάγραφο. Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή στο κελλί του Αγίου, ο ζωγραφικός διάκοσμος της Παλαιάς Εγκλείστρας και του Ιερού Βήματος του ναού του Τιμίου Σταυρού, συμπληρώθηκε από τον ζωγράφο Θεόδωρο Αψευδή το 1183. Ο Άγιος Νεόφυτος εμφανίζεται δύο φορές στις τοιχογραφίες. Κάπου στις αρχές του 13ου αιώνα οι τοιχογραφίες του κυρίως ναού αντικαταστάθηκαν. Από τις τοιχογραφίες του Θεόδωρου Αψευδή ελάχιστα δείγματα έχουν διασωθεί. Η τεχνοτροπία του Αψευδή απαντάται την εποχή αυτή και σε άλλα μνημεία του Βαλκανικού χώρου και προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Αντιθέτως, οι τοιχογραφίες του 13ου αιώνα, που αντικατέστησαν τις αρχικές του Θεόδωρου Αψευδή, παρουσιάζουν μία εντελώς διαφορετική τεχνοτροπία, που χαρακτηρίζεται από την σχεδόν υπερβολική σχηματική απόδοση των μορφών.Κυπριακή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών
ΤΚ. 21436, 1508 Λευκωσία
Χαράλαμπος Χοτζάκογλου
Τηλ.: 99759021, 22432578, Τηλ/τυπο: 22343439,
Ηλ. ταχυδρ.:
cycommitteebyzantine@gmail.com
cypriotstudies@gmail.com,
chotzako@gmail.com


Cyprus Committee of Cypriot Studies
P.O.B. 21436, 1508 Nicosia

Charalambos Chotzakoglou
99759021, 22432578, fax: 22343439,
E-mail
cycommitteebyzantine@gmail.com
cypriotstudies@gmail.com,
chotzako@gmail.com
 

Με μια μερρέχα στο χέριΤο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου ανοίγει τις πόρτες του και σας περιμένει - με μια μερρέχα στο χέρι!
Κοπιάστε να σας ξεναγήσουμε στους χώρους του μοναστηριού και του παλαιού αρχιεπισκοπικού μεγάρου.
Ιστορίες από τα παλιά ζωντανεύουν μπροστά σας μέσα από μεσαιωνικά και νεότερα κειμήλια.
#ΤοΜουσείομας παραμένει κοντά σας ψηφιακά σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολλές εκπλήξεις. Το ίδιο και το κατάστημα του Μουσείου, #folkartmuseumshop.
Αυτό το καλοκαίρι στηρίζουμε τον πολιτισμό μας.
Χορήγημα εισόδου για στήριξη της λειτουργίας του Μουσείου: 2€, και μειωμένο 1€
Δευτέρα: 10:00-14:00
Τρίτη – Παρασκευή: 9:00 – 16:00
Σάββατο: 9:00-13:00
Η ομάδα του μουσείου έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την δική σας ασφάλεια και υγιεινή.

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ | SHOP

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SHOP OF CYPRUS FOLK ART MUSEUM

                                                                            


ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣ.


Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση|Click to enlarge

Με ένα φλυτζάνι τσάι ταξιδεύουμε σε μια άλλη εποχή. Ξεχωριστά σχέδια στο κατάστημα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου. Αυτό το καλοκαίρι στηρίζουμε τον πολιτισμό μας.Το κλειδί συμβολίζει καλή τύχη, δύναμη, γνώση. Αγοράστε ένα γούρι από το κατάστημα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, για σας, για τους φίλους και τους αγαπημένους σας. Αυτό το καλοκαίρι στηρίζουμε με τις αγορές μας το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου.
Πήλινο αντίγραφο μεταλλικού κλειδιού με διακοσμητικά στοιχεία, Κατάστημα Μουσείου, τηλ. 22432578

Μινιατούρα δουλαπιού

Μη το χάσετε. Αυτό το καλοκαίρι στηρίζουμε με τις αγορές μας τη δράση του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου (ιδρ. 1937). Ένα Μουσείο που αφορά όλους μας, γιατί βασίζεται στη εθελοντική προσφορά. Τηλ.22432578
"Ένα επίκαιρο πρόσωπο", Γλύπτης Γιάννης Γιάννη,
Κατάστημα Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, 22432578.

Αντίγραφο σκίτσου
Ποικιλία σχεδίων στο κατάστημα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, τηλ. 22432578

Στεφάνι από φύλλα Βελανιδιάς
Σύμβολο Αγάπης - Πίστης & Αθανασίας
Καλλιτέχνης Όλγα Περικλέους
Κατάστημα Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, 22432578Στο πωλητήριο του Μουσείου μας μπορείτε να αγοράσετε αντικείμενα υψηλής αισθητικής. Στηρίξτε το Μουσείο αγοράζοντας ενθύμια για σας και δώρα για κάθε περίσταση: χειροποίητα παραδοσιακά αντικείμενα, εμπνευσμένα από μοτίβα του Μουσείου ή και ακριβή αντίγραφα αυθεντικών έργων του Μουσείου.
Πιο κάτω παραθέτουμε μερικά δείγματα από πιάτα της συλλογής μας.

Γλυπτό λίθινο άλογο.
Έργο τέχνης του γλύπτη Γιάννη Γιάννη. Μπορεί να διακοσμήσει σύγχρονους και παραδοσιακούς χώρους.
Βρείτε το στο κατάστημα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, τηλ. 22432578.
Αυτό το καλοκαίρι στηρίξτε με τις αγορές σας το Μουσείο μας, ένα μουσείο που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά.
Stone horse sculpture. Work of art by the sculptor Giannis Giannis. Find it in the shop of Folk Art Museum of Cyprus. 0035722432578.

Λεπτομέρεια από χειροποίητο λευκαρίτικο κέντημα.
Μια παράδοση που συνεχίζεται και στις ημέρες μας από τις κεντήτριες που δημιουργούν λεπτεπίλεπτα λευκαρίτικα μοτίβα στα λινά υφάσματα.
Τα βρίσκετε στο κατάστημα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου σε ποικιλία σχεδίων και μεγεθών, τηλ. 22.432.578. Κάθε αγορά σας στηρίζει το έργο του Μουσείου.

Κανάτα και ποτήρια κρασιού. Ξεχωριστά αριστουργήματα που μπορείτε να αποκτήσετε στο κατάστημα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου ή και με τηλεφωνική παραγγελία 22.432.578. Οι αγορές σας ενισχύουν το έργο του Μουσείου.
Glazed pottery for wine. Unique pieces found in the shop of Cyprus Folk Art Museum. Telephone orders 22.432.578. Every purchase enhances the Museum.
Ρόδακας. δημιουργία γλύπτη Yianni Yianni
Υλικό: Κυπριακή Πέτρα Κυβίδων | 
Flower inspired of cypriot wooden creations. Sculptor Yiannis Yiannis
Material: Cyprus Stone of Kivides
€38


Χειρομύλι, δημιουργία γλύπτη Yianni Yianni. Διάμετρος 40 εκ.
Υλικό: Κυπριακή Πέτρα Κυβίδων
42 Ευρώ 
Γίνονται παραγγελίες και σε άλλα μεγέθη

 Χειροποίητο τετράδιο με σχέδιο λευκαρίτικου κεντήματος | Handmade notebook with
Lefkara lace pattern
                                                                               €15 


Γυάλινο σουβέρ με απεικόνιση ροδιού | Pomegranate glass coaster 
€6Μπρελόκ σε σχήμα ψαριού | Key ring (Ormidia fish design)
€8Ειδώλιο καθιστή γυναίκα | Female seated idol
€23
Σελιδοδείκτες με σχέδιο Αγ. Γεωργίου από ασήμι και δερμάτινο λουράκι Silver St George bookmarks 
with leather cord
  €21 


                            

 Λευκό πήλινο θυμιατήρι | White clay incense burner
  €14               


Μεγάλη ποικιλία από φιγούρες Θεάτρου Σκιών | Big selection of Shadow Theater figures
Μαγνητάκια | Magnets €5,50
Ξύλινες και χάρτινες φιγούρες | Wooden and paper figures από | from €15Χειροποίητο κεραμικό πιάτο με σχέδιο λουλουδιών (τεχνική Λαπήθου) | Handmade clay plate with flower pattern (technique of Lapithos village)
€13,80


Χειροποίητο παραδοσιακό κέντημα από σμίλη σε σχήμα ψαριού |
Handmade traditional embroidery from chisel fish-shaped
Προσφορά  €18 |Offer €18Τσάντες με μοντέρνο σχέδιο, εμπνευσμένο από κυπριακές φιγούρες | Modern Bags, inspired by 
cypriot figures 
€22


Ασημένια επίχρυσα σκουλαρίκια (κρίκοι) με την τεχνική της αναπαλαίωσης Silver goldplated earrings
 €108Χειροποίητο κέντημα. Φέρει χρυσαφένια κορνίζα |
             Handmade embroidery with golden frame.
            €24
            Προς ενίσχυση του Συνδέσμου Μικρασιατών ΚύπρουΕκτυπώσεις: Χάρτες της Κύπρου σε κορνίζα| Map of Cyprus Framed
Προσφορά από €24| Offer  €24

Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύμφωνα με τους εσωτερικούς Κανονισμούς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, της σχετικής Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις σχετικές πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Πρoγράμματος «MoNa: Monuments in Nature» στο πλαίσιο του Interreg Balkan-Mediterranean το Δ.Σ. της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών αναγγέλλει Προκήρυξη για την εργοδότηση Επιμελητού της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, του οποίου τα απαιτούμενα προσόντα περιγράφονται παρακάτω στην ενότητα (Α).

Α) Περιγραφή υπηρεσιών:

Οι υπηρεσίες του Επιμελητού αναμένεται να αρχίσουν από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου 2020. Ο επιμελητής καλείται να εργασθεί στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (ΕΚΣ) σε εξαήμερη βάση (Δευτέρα-Σάββατο): Δευτέρα, 10.00 έως 14.00, Τρίτη έως και Παρασκευή, 08.30 έως 16.30, Σάββατο 09.00 έως 13.00 και είναι απαραίτητη η παρουσία του σε εκδηλώσεις της ΕΚΣ πέραν του ανωτέρω ωραρίου.

Μεταξύ άλλων, ο Επιμελητής αναμένεται να προσφέρει υπηρεσίες όπως:

·        Καταγραφή εκθεμάτων και αρχείων φορέως, έλεγχος και τακτοποίηση εκθεμάτων, καταχώριση και δημιουργία ηλεκτρονικών δελτίων για κάθε αντικείμενο, επιστημονική τεκμηρίωση αντικειμένων, συγγραφή Δελτίων Τύπου, προώθηση και διάχυση σε ΜΜΕ, ΜΜΔ και Διαδίκτυο, επίβλεψη χώρων, εξασφάλιση χορηγιών, ηλεκτρονική σάρωση κ αποδελτίωση, καταγραφή και τακτοποίηση βιβλίων και αρχείων, άλλα γενικά καθήκοντα που προκύπτουν όσο αφορά στην υλοποίηση των τρεχουσών εργασιών ή άλλων Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η ΕΚΣ.

·        Ηλεκτρονική σάρωση και αποδελτίωση παλαιών αρχείων, καταγραφή και τακτοποίηση βιβλίων και αρχείων,  χειρισμός αλληλογραφίας, επίβλεψη χώρων, εξασφάλιση χορηγιών, διενέργεια έρευνας, προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων κλπ.). Θα προσφερθεί επιμόρφωση στο σύστημα ΑΒΕΚΤ.

·        Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (καταγραφή και τεκμηρίωση των εκθεμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα, τεκμηριωμένη έρευνα και συλλογή επιστημονικού υλικού, σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού καθοδήγηση παιδιών/ενήλικων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα), διαχείριση Πωλητηρίου.

·        Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (εκθέσεις, εκδόσεις, διαλέξεις, συμπόσια, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά.).

·        Γενική διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΕΚΣ σε συνεργασία με τον Συντονιστή και τη Διαχειριστική Αρχή στην Κύπρο σε επίπεδο συντονισμού, οργάνωσης, προετοιμασίας βάσει των παραδοτέων και της προετοιμασίας λογιστικής διεκπεραίωσης.

·        Αναβάθμιση της σχετικής υποδομής της ΕΚΣ και την καλή συνεργασία και συντονισμό με τη Διεύθυνση της ΕΚΣ για την προαγωγή των σκοπών της.

·        Μετά την ευδόκιμο δοκιμαστική υπηρεσία ενός (1) έτους ο υποψήφιος δύναται να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΣ αίτηση μονιμοποίησης.

Β) Περιγραφή απαραίτητων χαρακτηριστικών και προσόντων εξειδικευμένου εμπειρογνώμονα:

  Ελάχιστα προσόντα:

1.  Γραμματειακές σπουδές ή σχετικές γνώσεις

2.  Γνώσεις Λογιστικής (ταμειακά)

3.  Γνώσεις Πληροφορικής

4.  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5.  Προγενέστερη εμπειρία:
α.Πρακτική εργασία σε συναφές αντικείμενο
β. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο φορέα ή με σε φορέα με αντίστοιχα καθήκοντα θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν

6.  Επιπλέον προσόντα ανάλογα των αναγκών της θέσης θα συνεκτιμηθούν.Γ) Παροχές:
• Σταθερός μηνιαίος μισθός αναλόγως προσόντων: 
Βασικός μισθός ανάληψης καθηκόντων: 834 ευρώ μεικτά.

• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη/ΓΕΣΥ
• Κοινωνικές Ασφαλίσεις
• Προβλεπόμενες άδειες
• Δυνατότητα επιδόματος επίτευξης στόχων (bonus)

Δ) Έντυπα για την υποβολή προσφορών:
1. Αίτηση. 
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα πτυχίων και βεβαιώσεων.
4. Περιγραφή προσφοράς για τις παραπάνω υπηρεσίες (σύντομο κείμενο του υποψηφίου, για θέματα, που επιθυμεί να ληφθούν υπόψιν). 

5. Στοιχεία προηγούμενων εργοδοτών με τηλέφωνο και ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ή/και γραπτές συστάσεις τους.

Για την υποβολή των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικώς (00357-995.19.998), είτε ηλεκτρονικώς (cypriotstudies@gmail.com) με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. δρα Ιωάννη Ηλιάδη.

Οι προσφορές μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικώς στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση του ΜΛΤΚ της ΕΚΣ, Πλατεία Αρχ. Κυπριανού, Τ.Θ. 21436, 1508 Λευκωσία, Κύπρος, υπόψιν του δρος Χαρ. Χοτζάκογλου (https://goo.gl/maps/RVguf6bithWNLefZ8 ).Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 05 Ιουνίου 2020, 12.30 μ.μ.

 

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη το απόγευμα της 5ης Ιουνίου και θα παρουσιασθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΚΣ το Σάββατο 06 Ιουνίου 2020 στις 09.00 στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (Παλαιό Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο έναντι Παγκυπρίου Γυμνασίου, α΄ όροφος) και ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α δύναται να προσληφθεί εντός της δεύτερης εβδομάδος του Ιουνίου, κατόπιν ἐγκρισης του Δ.Σ.

 


Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Society of Cypriot Studies: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ_Events

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Society of Cypriot Studies: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ_Events:Λευκωσία, 11 Μαρτίου 2020

Αγαπητοί Εταίροι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών λαμβάνοντας υπόψιν τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναΐού στην Κύπρο και τον περιορισμό των συγκεντρώσεων πέραν των 75 ατόμων μετά λύπης του αποφάσισε να μεταθέσει την ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Διοικητικό Συμβούλιο
Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Society of Cypriot Studies: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ_Events

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Society of Cypriot Studies: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ_Events:Λευκωσία, 27 Μαρτίου 2020

Ἀγαπητὲς καὶ ἀγαπητοὶ Ἑταῖροι,

δεδομένων τῶν δημιουργηθεισῶν συνθηκῶν καὶ κατόπιν τοῦ τελευταίου Διαγγέλματος τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἡ προγραμματισθεῖσα διάλεξη τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν καὶ τοῦ Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου ἐν ὄψει τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων τῆς 25ης Μαρτίου καὶ τῆς 1ης Ἀπριλίου καὶ στὸ πλαίσιο τῶν ἑξηντάχρονων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἀναβάλλεται καὶ θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ, γιὰ τὸν ὁποῖο θὰ ἐνημερωθεῖτε.

Ἐκ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου


Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΙΩΑΝΝΟΥ / Τετάρτη 29 Ἰανουαρίου 2020, στὶς 18.30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τετάρτη 29 Ἰανουαρίου 2020, στὶς 18.30
Μέγαρον Παλαιᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
(ἔναντι Παγκυπρίου Γυμνασίου)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου
Πρόεδρος Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Γεώργιος Χατζήπαπας
Πρόεδρος Κυπριακοῦ Ὀργανισμοῦ Σήμανσης Ἀντικειμένων
ἀπὸ Πολύτιμα Μέταλλα (ΚΟΣΑΠΜ)
Γεώργιος Λακκοτρύπης
Ὑπουργὸς Ἐνέργειας, Βιομηχανίας καὶ Ἐμπορίου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
δρος Ἰωάννη Ἠλιάδη μὲ θέμα:
ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀργυροχρυσοχοΐα τῆς Κύπρου
μέσα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Ἰωάννου Κορνάρου.

Παρουσίαση τῆς προσφορᾶς Νίκου Ἰωάννου
ὑπὸ τοῦ Νεόφυτου Νεοφύτου,
Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ἀρχυροχρυσοχόων Κύπρου

Ἀνάγνωση Ψηφίσματος Δ.Σ. Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν
καὶ ἐπίδοση τιμητικῆς πλακέτας στὸν τιμώμενο κ. Νῖκο Ἰωάννου

Ἀντιφώνησις τοῦ τιμωμένου

ΔΕΞΙΩΣΗ

Θὰ ἀκολουθήσει ξενάγηση
στὴ Συλλογὴ Ἀργυροχρυσοχοΐας
τοῦ Μουσείου Λαϊκῆς Τέχνης Κύπρου
ἀπὸ τὴ Διευθύντριά του κ. Ἑλένη Χρίστου


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ
Ὁ Νῖκος Ἰωάννου γεννήθηκε στὶς 11 Μαΐου 1934 στὸ Δάλι καὶ
ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία ξεκίνησε τὴ μαθητεία ἀρχικὰ στὴν
τέχνη τῆς ἀργυροχοΐας στὸν Ζήσιμο κοντὰ στὸ Παντοπωλεῖο
τῆς Λάρνακας καὶ κατόπιν στὴ χρυσοχοΐα στὸν Νικόλαο
Κωνσταντινίδη στὴ Λευκωσία. Ἔχοντας ἀποκτήσει στέρεες
γνώσεις καὶ μακρόχρονη ἐμπειρία καὶ στοὺς δύο τομεῖς ἄνοιξε
τὸ δικό του ἐργαστήριο καὶ κατάστημα μὲ συνοδοιπόρο τὴν
ὁμότεχνη καὶ σύζυγό του Μαρία. Ἀσχολήθηκε ἰδιαίτερα μὲ
τὴ μετακένωση τῶν ἀργυρῶν τριφουρένιων σὲ χρυσὸ καὶ
μὲ τὴν κατασκευὴ κοσμημάτων μὲ σχέδια ἐμπνευσμένα ἀπὸ
τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα τῆς ἑλληνικῆς Ἀρχαιότητος. Ὁ
Νῖκος Ἰωάννου διακρίθηκε ἐπαγγελματικὰ μὲ τὴν ἵδρυση
παραρτημάτων τῆς ἐπιχείρησής του καὶ ὤθησε καὶ τὰ τέκνα του
σὲ ἀντίστοιχες σπουδὲς στὸ ἐξωτερικό. Ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν
παράδοση καὶ ἱστορία τῆς γενέθλιας νήσου του ἐκφράσθηκε μὲ
τὴν πρωτοβουλία συγκρότησης Συλλογῆς Ἀργυροχρυσοχοΐας μὲ
τὴ συνεργασία πολλῶν συναδέλφων του καὶ ἵδρυσης Μουσείου
Ἀργυροχρυσοχοΐας Κύπρου, τὸ ὁποῖο τελικὰ παραχωρήθηκε καὶ
στεγάζεται στὴν Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν. Σήμερα εἶναι
ἐπισκέψιμο στὸ κοινὸ καὶ στοὺς μαθητὲς ἑκατοντάδων σχολείων
τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖοι διδάσκονται γιὰ ἕναν τόσο σημαντικὸ
κλάδο τῶν ἐφηρμοσμένων τεχνῶν τῆς Κύπρου μὲ μακραίωνες
ρίζες στὸ ἀρχαιοελληνικὸ παρελθὸν τῆς Μεγαλονήσου.Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Σάββατο, 21.12.2019,
10:00--13:00

@Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου
#folkartmuseumchristmas

  • Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από μαθητές της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, 10:00
  • Ξενάγηση στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και στις περιοδικές εκθέσεις «Υαλογραφία» και «Βασιλόπουλλον της Βενεδιάς» του Χαμπή Τσαγγάρη 10:45, 12:30
  • Μουσειακή Παρουσίαση «Το Δείπνο του Βασίλη» και επεξήγηση του εθίμου από τις ερευνήτριες Καλλιόπη Πρωτοπαπά και Χαρίκλεια Χαραλάμπους, 10:30
  • «Κατασκευή Χριστουγεννιάτικων Στολιδιών» υπό την καθοδήγηση των μουσειοπαιδαγωγών, Τζούλιας Ηλιάδου και Έλενας Χατζηπιερή, 11:00– 12:00
  • Αφήγηση Παραμυθιού «Η χορωδία των Χριστουγέννων» από τον συγγραφέα Παναγιώτη Θωμά και «Το τραγούδι του Εμμανουήλ»· εκτέλεση από παιδιά της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, 11:30
  • Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια και Μουσική από μαθητές της Σχολής Grammar School Λευκωσίας, 12:00
  • «Κατασκευές με Πηλό» από τη μουσειοπαιδαγωγό, Χριστιάνα Ματσουκάρη, 12:00-13:00
  • Παζαράκι Βιβλίου (50% σε όλες τις εκδόσεις της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών)
  • Παραδοσιακά Εδέσματα και Ποτά από τους Ξυλόφουρνους Έλενας, τα Γλυκά Κουταλιού Κατερίνα, τον Καρπό, το Οινοποιείο Βασιλειάδη και την ΚΕΑΝ

Συλλογή Τροφίμων για το Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Καϊμακλίου και τον Βρεφοκομικό και Παιδοκομικό Σταθμό ΣΚΕ Καϊμακλίου (Υπάρχει ανάγκη για μακαρόνια π.χ. φιογκάκια, πέννες, κοχυλάκια, φακές, φασόλια, ρύζι, γάλα διαρκείας, ζάχαρη, μπισκότα, αλεύρι, δημητριακά).