Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020

Museum's items.


 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Cyprus' Folk Art Museum Shop


All of the products provided in the Museum's Shop are hand crafted by local Cypriots and based on traditional techniques. 

With your pruchases you help support the museum in being able to maintain the products from local artists.

HANDMADE JEWLERY 

 €30.00

€12.00

€16.70


€25.00


€25.00


€22.50

€23.00

€23.00

 

                                                 €12.50

 

  

                                              €19.00
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου