Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Society of Cypriot Studies: ΈΚΘΕΜΑ ΜΗΝΑ Exhibit of the Month

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Society of Cypriot Studies: ΈΚΘΕΜΑ ΜΗΝΑ Exhibit of the Month: ΕΚΘΕΜΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΙΧΑΡΜΑΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΓΓΕΛΩΝ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις ε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου