Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ "Η αποτύπωση του αγώνα της ΕΟΚΑ στις Τέχνες και στα γράμματα"

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ "Η αποτύπωση του αγώνα της ΕΟΚΑ στις Τέχνες και στα γράμματα"Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και το Ινστιτούτο Πολιτισμού συνδιοργανώνουν επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: 
Η αποτύπωση του αγώνα της ΕΟΚΑ στις Τέχνες και στα γράμματα,
 το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 16-18 Οκτωβρίου 2015 στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών στη Λευκωσία.
Οι θεματικοί άξονες του Συμποσίου περιλαμβάνουν την ιστοριογραφία, λογοτεχνία, ποίηση, θέατρο, ΜΜΕ, κοινωνιολογία, τέχνες και εν γένει τον πολιτισμό.
Η επιλογή των ανακοινώσεων θα προκύψει κατόπιν αξιολόγησης των περιλήψεών τους από την επιστημονική επιτροπή του Συμποσίου βάσει της πρωτοτυπία και ποιότητός τους. Γλώσσες του Συμποσίου θα είναι η ελληνική ή αγγλική. Η διάρκεια των ανακοινώσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρως συνημμένο Δελτίο Συμμετοχής και Περίληψης, καθώς και σύντομο βιογραφικό τους έως τις 30 Ιουνίου 2015 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  cypriotstudies@gmail.com ή στο τηλεομοιότυπο: (00357) 22 343.439.\

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ὀνοματεπώνυμο:
Τίτλος:
Διεύθυνση Ἀλληλογραφίας:
Τηλέφωνο:


Τηλέφωνo (Προσωπικό):

Τηλεομοιότυπο:


E-mail:
Ὑπογραφή:
Ἡμερομηνία:


 Περίληψη Ἀνακοίνωσης
Ὀνοματεπώνυμο:Τίτλος Ἀνακοίνωσης:

 ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΤΟ cypriotstudies@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου