Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Society of Cypriot Studies: Εκδηλώσεις | Upcoming Events

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Society of Cypriot Studies: Εκδηλώσεις | Upcoming Events: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΚΑΣ ΙΙ Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου, Πύλη Αμμοχώστου, 18:30 Ἡ Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν (ΕΚΣ), τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κέντρο Βυζαντινῶν καὶ Μετα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου