ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | InfoΠρόκειται για ένα από τα παλαιότερα εν ενεργεία μη κυβερνητικά σωματεία του ευρύτερου Ελληνισμού. Ιδρύθηκε επί αγγλικής κατοχής της Κύπρου από μικρή ομάδα Κυπρίων Επιστημόνων. Η σύστασή της μπορεί να θεωρηθεί ως ο επιστημονικός αντίλογος των Κυπρίων στη στυγνή περίοδο της Παλμεροκρατίας (1933-1939), που ακολούθησε την εξέγερση του 1931, ως αντίδραση στην πολιτική του αφελληνισμού της Κύπρου, που επέβαλαν τότε οι Άγγλοι. Τα 24 ιδρυτικά μέλη συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση στις 17 Απριλίου 1936 στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας. Ενέκριναν το καταστατικό και εξέλεξαν το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείτο από τους Κωνσταντίνο Σπυριδάκι πρόεδρο, Σάββα Χρίστη αντιπρόεδρο, Αχιλλέα Αιμιλιανίδη γραμματέα, Αντώνιο Ιντιάνο ταμία και Νέαρχο Κληρίδη, Γεώργιο Παπαχαραλάμπους και Κώστα Προυσή μέλη. Διατελέσαντες πρόεδροι της Εταιρείας: Κωνσταντίνος Σπυριδάκις (1936-1976), Γεώργιος Παπαχαραλάμπους (1976-1986), Κύπρος Χρυσάνθης (1986-1998), Γεώργιος Ιωαννίδης (1998-1999), Ανδρέας Μιτσίδης (1999-2006).

Έμβλημα της Εταιρείας είναι αετός με ανοικτές φτερούγες από παράσταση του αρχαίου νομίσματος του βασιλέως της Πάφου. Γύρω φέρει την επιγραφή: “Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών”.

Ο Ύμνος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών γράφτηκε το 1987 από τον Κύπρο Χρυσάνθη και μελοποιήθηκε από τον Θεόδουλο Καλλίνικο με την ευκαιρία των εορτασμών των πενήντα χρόνων από την ίδρυση της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Δημοσιεύθηκε στον πεντηκοστό τόμο (1986) των Κυπριακών Σπουδών (εκδ. Λευκωσία 1987).

ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ποίηση: Κύπρου Χρυσάνθη

Μουσική: Θεόδουλου Καλλίνικου

Της Κύπρου ερευνητές και των γραμμάτων

της τέχνης και της γλώσσας, συντηρούμε

το ελληνικό μας φως και πάντα ζούμε

στη μέριμνα των εθνικών πραγμάτων.

...................................

Την επιστήμη υπηρετούμε μόνο.

Σκοπός μας και φροντίδα μας η αλήθεια.

Την υποχρέωση νιώθουμε στα στήθια

και το καθήκον σαν της δάφνης κλώνο.

Η Εταιρεία στεγάζεται στο παλαιό Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, που της παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό από τους αείμνηστους Αρχιεπισκόπους Μακάριο Β΄ (1947-1950) και Μακάριο Γ΄ (1950-1977).

Βασικοί σκοποί της Εταιρείας είναι η συλλογή, διάσωση, μελέτη και έκδοση α) του ιστορικού υλικού, που έχει σχέση με όλες τις περιόδους της Ιστορίας της Κύπρου, β) του γλωσσικού υλικού, που αναφέρεται στην ιστορία και την εξέλιξη της κυπριακής διαλέκτου, γ) του λαογραφικού υλικού όλων των ιστορικών περιόδων της Κύπρου, και δ) η συλλογή έργων της Κυπριακής λαϊκής τέχνης, η συντήρηση, η μελέτη και η προβολή τους.

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι:

1) Ετήσια έκδοση Επιστημονικού Δελτίου με την ονομασία “Κυπριακαί Σπουδαί”. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 72 τόμοι. Σ’ αυτό δημοσιεύονται μελέτες, που αναφέρονται στην ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γλώσσα, τέχνη, εκπαίδευση και άλλα θέματα που αφορούν την Κύπρο. Το 1946 βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών.

2) Σειρά αυτοτελών εκδόσεων, οι οποίες αναφέρονται σε πτυχές του πολιτισμού της Κύπρου. Μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί δώδεκα έργα. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Αγγελική Πιερίδου, Κυπριακή Λαϊκή Τέχνη, 1980. Ανδρέας και Ιουδήθ Στυλιανού, Εν τούτω Νίκα, 1971. Ελένη Παπαδημητρίου, Εθνογραφικά Καρπασίας, 1992. Μαργαρίτα Δημητρίου, Θέατρο Σκιών, 2004.

3) Ίδρυση Μουσείου Λαϊκής Τέχνης (1937). Σ’ αυτό εκτίθενται υφαντά, κεντήματα, ξυλόγλυπτα, είδη αργυροχοΐας, καλαθοπλεκτικής και άλλα αντικείμενα της λαϊκής τέχνης του νήσου. Το Μουσείο στεγάζεται στο ισόγειο του παλαιού οικήματος της Αρχιεπισκοπής, που το παραχώρησε για το σκοπό αυτό στην Εταιρεία ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Β΄(1947-1950). Βασικοί συντελεστές στη σύσταση και τον εμπλουτισμό του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης υπήρξαν ο αείμνηστος Αδαμάντιος Διαμαντής και η λαογράφος Ελένη Παπαδημητρίου.

4) Καταρτισμός βιβλιοθήκης με βιβλία, κύρια κυπρολογικού περιεχομένου, καθώς και αριθμό χειρογράφων.

5) Διοργάνωση Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου. Μέχρι τώρα έχουν διεξαχθεί τέσσερα συνέδρια (Α΄ 1969, Β΄ 1982, Γ΄ 1996, Δ' 2008) και έχουν κυκλοφορήσει τα πρακτικά τους.

6) Διοργάνωση Επιστημονικών διαλέξεων και ανακοινώσεων για θέματα, που αναφέρονται στην Κύπρο και τον Πολιτισμό της.

Για την όλη δράση και προσφορά της η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών στις 24 Μαρτίου 1946. Βασικοί οικονομικοί αιμοδότες της “Εταιρείας” είναι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. Περιστασιακά έτυχε αξιόλογης οικονομικής στήριξης από την Ιερά Μονή Κύκκου, το Ίδρυμα Λεβέντη, το Ίδρυμα Παρασκευαΐδη και άλλους.

..........................................................
Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη μπορούν να συμπληρώσουν το ακόλουθο δελτίον εγγραφής.

Εγγραφή και συνδρομή €25. Η πληρωμή μπορεί να γίνει στα γραφεία της Ε.Κ.Σ., με ταχυδρομική επιταγή ή με τραπεζική κατάθεση.

Κάθε μέλος δικαιούται με την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής τον τόμο των Κυπριακών Σπουδών που εκδίδεται κάθε έτος.

Τα μέλη δικαιούνται έκπτωση 30% στις εκδόσεις της Εταιρείας και μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά και να δραστηριοποιηθούν μέσω των επιτροπων Εκδηλώσεων, Μουσείου, Κυπρολογικού Συνεδρίου, Βιβλιοθήκης. Φίλων του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου.

Για πληροφορίες αποταθείτε:

Tηλέφωνο: 00357- 22432578.

Τηλεμοιότυπο: 00357-22343439

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cypriotstudies@gmail.com


Επικοινωνία: Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών/Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, Τ.Θ. 21436, 1508, Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: 00 357 22432578, Τηλ/τυπο: 00 357 22 343439, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cypriotstudies@gmail.com , cypriotstudies@logosnet.cy.net
http://goo.gl/maps/u8dQX
................................................................................................................................
Society of Cypriot Studies. History
One of the oldest active non-governmental associations in the wider Hellenic world, it was founded during British rule in Cyprus by a small group of Cypriot scientists. Its formation may be considered the Cypriots’ scientific riposte to the callous period of Palmer’s rule as Governor (1931-1940) that followed the uprising of 1931; as a reaction to the policy of de-hellenisation that the British instituted at that time. The 24 founding members gathered at a General Meeting on 17 April 1936 in the Nicosia Pancyprian Gymnasium. They approved its constitution and elected the first board of management, consisting of Constantinos Spyridakis as president, Savva Christi vice-president, Achilleas Emilianides secretary, Antonis Indianos treasurer and as members Nearchos Clerides, George Papacharalambous and Costas Prousis. Presidents of the Society have been: Constantinos Spyridakis (1936-1976); George Papacharalambous (1976-1986); Kypros Chrysanthis (1986-1998); George Ioannides (1998-1999) and Andreas Mitsides (1999-2006).
The emblem of the Society is an eagle with outspread wings taken from depictions on ancient Cypriot coins. Around it is inscribed: “Society of Cypriot Studies”.
The Society is housed in the palace of the old Archbishopric that was offered to them for this purpose by Archbishop Makarios II (1947-1950) and Makarios III (1950-1977), of blessed memory.
The basic objectives of the Society are the collection, preservation, study and publication a) of the historical material related to all periods of Cyprus History; b) of the linguistic material referring to the history and evolution of the Cypriot dialect; c) of the folklore material from all periods of Cyprus history and d) the collection of works of Cypriot folk art and their preservation, study and promotion.
The main activities of the Society are:
  1. The annual publication of a scientific newsletter entitled “Cypriot Studies”. To date 68 volumes have been put in circulation. In this newsletter are published studies referring to the history, archaeology, folklore, language, art, education of Cyprus, and other related subjects. In 1946 it was awarded a prize by the Athens Academy.
  2. A series of independent publications referring to aspects of Cyprus culture. Twelve of these have been published so far. By way of indication we may refer to: Angeliki Pieridou, Cypriot Folk Art, 1980; Andreas and Judith Stylianou, 1971; Eleni Papademetriou, Ethnographics of the Karpass, 1992; Margarita Demetriou, Shadow Theatre, 2004.
  3. The founding of Cyprus Folk Art Museum (1937). Here are displayed weaving, lace work, wood carvings, and silverwork, basket-weaving and other artefacts from the island’s folk art. The Museum is housed on the ground floor of the old residence of the Archbishopric which was offered to the Society for this purpose by Archbishop Makarios II (1947-1950), of blessed memory. Most actively involved in the formation and enrichment of the Folk Art Museum were Adiamantios Diamantis of blessed memory and the folklorist Eleni Papademetriou.
  4. The stocking of the library with books, mainly of Cyprological subject matter, as well as with a number of manuscripts.
  5. The organisation of an International Cyprological Conference, of which three have been held to date (1969, 1982, 1996, 2008) and whose minutes have been published. 
  6. The organisation of scientific lectures and announcements concerning subjects related to Cyprus and her culture.
For its activities and contribution the Society of Cypriot Studies was honoured with a prize by the Athens Academy on 24 March 1946. The main financial supporters of the Society are the Archbishopric of Cyprus, the Ministry of Education and Culture and the Cyprus Tourism Organisation. There has been periodically some significant financial support from Kykkos Monastery, the Leventis Foundation, the Paraskevaides Foundation and others.View Larger Map

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου