ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ | REGISTRATION OF NEW MEMBERΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Εγγραφή: €5. Ετήσια συνδρομή: €20.

Μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.cypriotstudies.org/katastatiko.htmlΚάθε μέλος δικαιούται με την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής τον τόμο των Κυπριακών Σπουδών που εκδίδεται κάθε έτος από το έτος που έχει εγγραφεί και έπειτα.

Επιπλέον με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Μαρτίου 2008 τα μέλη μας δικαιούνται 30% έκπτωση στις εκδόσεις της Εταιρείας.

Παρακαλώ συμπληρώστε το Δελτίον Εγγραφής 
και αποστείλετε το είτε μέσω τηλεμοιότυπου στον αριθμό 00357-22343439 είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cypriotstudies@logosnet.cy.net. Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία στο τηλ. 00357-22 432578 ή να αποστείλετε την αίτησή σας στη ταχυδρομική διεύθυνση: Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, Τ.Θ. 21436, 1508 Λευκωσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου