ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ_Events

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 20201. Τετάρτη 29 Ἰανουαρίου 2020, Τιμητική εκδήλωση προς τιμή του Νίκου Ιωάννου


2. Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020, Ποιητική Βραδιά και Εγκαίνια έκθεσης "Κυπριακή Ενδυμασία από τη Συλλογή Γκαφιέρου"
3. Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020, βραδιές Ιστορίας με θέμα: Οι εορτασμοί της 25ης Μαρτίου 1821 κατά την περίοδο της Βρεττανικής Κυριαρχίας και στα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας (αναβολή)

Λευκωσία, 11 Μαρτίου 2020

Αγαπητοί Εταίροι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών λαμβάνοντας υπόψιν τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναΐού στην Κύπρο και τον περιορισμό των συγκεντρώσεων πέραν των 75 ατόμων μετά λύπης του αποφάσισε να μεταθέσει την ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Διοικητικό Συμβούλιο
Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών

                                                                                                   Λευκωσία, 27 Μαρτίου 2020

Ἀγαπητὲς καὶ ἀγαπητοὶ Ἑταῖροι,
δεδομένων τῶν δημιουργηθεισῶν συνθηκῶν καὶ κατόπιν τοῦ τελευταίου Διαγγέλματος τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἡ προγραμματισθεῖσα διάλεξη τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν καὶ τοῦ Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου ἐν ὄψει τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων τῆς 25ης Μαρτίου καὶ τῆς 1ης Ἀπριλίου καὶ στὸ πλαίσιο τῶν ἑξηντάχρονων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἀναβάλλεται καὶ θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ, γιὰ τὸν ὁποῖο θὰ ἐνημερωθεῖτε.

Ἐκ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου
Ἡ Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν
καὶ τὸ Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
σᾶς προσκαλοῦν τὴ Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 στὶς 7 μ.μ.
στὴ σειρὰ διαλέξεων «Βραδιὲς Ἱστορίας» μὲ θέμα:
Οἱ ἑορτασμοί τῆς 25ης Μαρτίου 1821
κατὰ τὴν περίοδο τῆς Βρετανικῆς Κυριαρχίας
καί στὰ χρόνια τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας
Καλωσόρισμα:
δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου
Πρόεδρος Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν
Χαιρετισμοί:
Γεώργιος Γεωργῆς, Καθηγητὴς Ἱστορίας,
Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἱστορίας, Πολιτικῆς καὶ Διεθνῶν Σπουδῶν
τοῦ Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.
Πρώην Πρέσβυς τῆς Κύπρου στὴν Ἀθήνα
Διαλέξεις:
δρ Κυριάκος Ἰακωβίδης
«Ὁ ἑορτασμὸς τῆς 25ης Μαρτίου
κατὰ τὴν περίοδο τῆς βρετανικῆς κυριαρχίας»
δρ Λάμπρος Καούλλας
«Ὁ ἑορτασμὸς τῆς 25ης Μαρτίου τὴν περίοδο 1960-1974»
Συζήτηση
Συντονιστής: Δρ Αιμίλιος Α. Σολωμού, Ιστορικός
Πρόεδρος Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών
Διευθυντής Έδρας UNESCO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θὰ ἀκολουθήσει δεξίωση
Παρακαλοῦμε δηλῶστε συμμετοχή στὸ τηλ.: 22 432578 ἤ στὸ cypriotstudies@gmail.com
ὥς καὶ τὴν 29η Μαρτίου. 

Μέγιστος άριθμὸς συμμετεχόντων 70 ἄτομα.
Θὰ τηρηθεῖ σειρὰ προτεραιότητος.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ὁ δρ Κυριάκος Ἰακωβίδης εἶναι Λέκτωρ Νεότερης καὶ Σύγχρονης Ἱστο-
ρίας τοῦ Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Ἔλαβε πτυχίο Δημοσιογραφί-
ας ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Queen Margaret στὸ Ἐδιμβοῦργο, μεταπτυχια-
κὸ στὴν Ἱστορία ἀπὸ τὸ Royal Holloway τοῦ Λονδίνου καὶ διδακτορικὸ
τίτλο ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μελετᾶ τὴν ἐξέλιξη τοῦ Ἑνωτικοῦ
κινήματος κατὰ τὴν περίοδο τῆς βρετανικῆς κυριαρχίας στὴν Κύπρο.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οἱ ἑορτασμοὶ τῆς 25ης Μαρτίου εἰδώθηκαν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τῆς
Κύπρου ὡς καλὴ εὐκαιρία ἐκδήλωσης τοῦ ἑνωτικοῦ πόθου. Ἡ ἀνακοίνωση
καλύπτει τοὺς ἑορτασμοὺς τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς τῆς
βρετανικῆς κυριαρχίας ἕως τὸ τέλος της καὶ θέτει ἐρωτήματα, ὅπως: Μὲ
ποιούς τρόπους ἑόρταζαν; Ποιά ἡ στάση τῶν Βρετανῶν; Πῶς τὸ ἑκάστοτε
πλαίσιο τῆς ἐποχῆς διαμορφώνει τοὺς ἑορτασμούς;
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ὁ δρ Λάμπρος Γ. Καούλλας σπούδασε Κοινωνιολογία καὶ
Ἐγκληματολογία στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Ἔσσεξ. Ἔλαβε μεταπτυχιακὸ
δίπλωμα στὴν Ἐγκληματολογία καὶ στὴν Ποινικὴ Δικαιοσύνη στὸ
Πανεπιστήμιο τοῦ Ἐδιμβούργου καὶ κατόπιν διδακτορικὸ τίτλο μὲ θέμα
τὴν περίοδο 1959-64 στὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία: ἐξέλιξη τῆς Ἐθνικῆς
Φρουρᾶς, τῆς Ἀστυνομίας καὶ τῶν παραστρατιωτικῶν σχηματισμῶν.
Διετέλεσε Ἐπισκέπτης Λέκτωρ Ἀστυνόμευσης στὸ Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Σήμερα διδάσκει στὸ Πρόγραμμα «Ἀστυνομικῶν Σπουδῶν»
τοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου. Συνεργάζεται μὲ τὴν ἐφημερίδα
«Σημερινή» καὶ τὸ «SigmaLive».
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ἡ παρουσίαση καταπιάνεται μὲ τὸ πῶς ἑόρτασαν οἱ Κύπριοι τὴν ἐπέτειο
τῆς Ἑλληνικῆς ἐπανάστασης τὰ τρία κρίσιμα χρόνια πρίν, κατὰ τὴ
διάρκεια καὶ μετὰ τὴν «Τουρκανταρσία». Ἰδιαίτερη ἔμφαση δίδεται στὶς

παρελάσεις καὶ στὰ τμήματα, ποὺ συμμετεῖχαν.   Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου