Καλοκαίρι και Παράδοση - Summer and Tradition in Cyprus Folk Art Museum

Καλοκαίρι και Παράδοση στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου 

Αυτό το Σάββατο 20 Ιουλίου από τις 11.30 έως και τις 13:00 ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους εξ Άσσιας, εκπαιδευτικός, αυλητής και αυλοποιός θα είναι στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, όπου θα κάνει επίδειξη της κατασκευαστικής τέχνης του ποιμενικού αυλού της Κύπρου. Πρόθυμος πάντα να απαντήσει στις ερωτήσεις σας θα ζωντανέψει το Μουσείο μας με τις μελωδίες του πιθκιαυλιού του.
Μπορείτε επίσης να αγοράσετε το δικό σας παραδοσιακό πιθκιαύλι. 

Επόμενη παρουσίαση Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013
Πληροφορίες 22 432578

Summer and Tradition in Cyprus Folk Art Museum 

This Saturday 20 July, from 11.30-13.00 Charalambos Charalambous from Assia, a great teacher and art master of flute will be in Cyprus Folk Art Museum. He will present how to create a traditional flute. He will answer to any questions you have and he will play his flute for us. Great for children and adults.
You can even buy a traditional cypriot flute.

Next presentation Wednesday 24 July 2013
Info 22 432578 


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HSwmwPb_JMM......................................................................................................................

Μια πρωτότυπη απασχόληση για παιδιά στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης από 16-20 Ιουλίου.  Τα παιδιά γνωρίζουν την λαϊκή μας παράδοση μέσα από ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι.
o  Ζωγραφική  - Κατασκευές
o  Αγγειοπλαστική
o  Προβολές
o  Κυπριακοί χοροί
o  Παιχνίδια με αινίγματα, παροιμίες, τσαττιστά, γλωσσοδέτες
 Απευθύνεται σε παιδιά από 6 έως 12 χρονών
Ώρες 9:00 -13:00
Κόστος συμμετοχής για 5 μέρες 50 ευρώ 
Δηλώστε συμμετοχή μέχρι τις 10 Ιουλίου 2013, 00357 22 432578
cypriotstudies@gmail.comSummer and Tradition in Cyprus Folk Art Museum 

Creative workshops for children in Cyprus Folk Art Museum.  A nice way for children to get familiar with Cypriot Tradition through interactive educational games.
o   Painting - creations
o  Pottery
o  Projections
o  Cypriot dances
o  Traditional games, proverbs, etc...

Suitable for children 6-12 years old

Hours 9:00 - 13:00
Fee for 5 days 50 euro
Deadline 10 July 2013
tel. 22 432578  cypriotstudies@gmail.com


Cllick to see bigger


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ:
     1. Ονοματεπώνυμο……………………………………………….…………………………………………………………………
     2. Ηλικία………………………………………………………………………………………………………………………………….
Β.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ:
     1. Ονοματεπώνυμο………………………………………………………………………………………………………………….         
     
2. Διεύθυνση Κατοικίας …………………………………………….……………………………………………………………         
                                               . ………………………………………………………………………………………………………….

     3. Τηλ .Οικίας………………………………….                        Τηλ. Εργασίας …………………………………………                                                               
          Κινητό………………………………………..                         Ηλ. Ταχ. ………………………………………………….
    
Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
    16 – 20  Ιουλίου 2013  Δ. ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Δηλώνω ότι δεν υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας του παιδιού μου που να εμποδίζει τη συμμετοχή του, απλώς θα ήθελα να σημειώσω ότι:
α)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
β)……………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ημερομηνία …………………………                  Υπογραφή γονέα/ κηδεμόνα…………………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου