Εργαστήρια | Workshops

2016

                                        
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

«Βασικές Αρχές Συντήρησης Ξύλου»

Το εργαστήριο «Βασικές Αρχές Συντήρησης Ξύλου» έχει ως στόχο τη γνωριμία των συμμετεχόντων με την επιστήμη της συντήρησης. Περιλαμβάνει μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης. Μέσα από το εργαστήρι καλύπτονται οι γενικές αρχές συντήρησης, τα βασικά υλικά και στάδια συντήρησης, καθώς και θέματα προληπτικής συντήρησης. Στη συνέχεια επικεντρώνεται στα ίδια τα αντικείμενα (σημασία πρώτων βοηθειών, διάγνωση φθορών, επέμβαση συντήρησης, τεκμηρίωση εργασιών). Η πρακτική εξάσκηση θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με μουσειακά αντικείμενα, τα οποία θα εξετάσουν μακροσκοπικά, θα κληθούν να διαγνώσουν τις φθορές και να καταγράψουν τις εργασίες τους σε αναλυτικά δελτία συντήρησης. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσουν βασικά εργαλεία συντήρησης και να τα χρησιμοποιήσουν σε πρακτικές εργασίες συντήρησης.

Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 12 ώρες. Περιλαμβάνει 6 μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης.
Κόστος συμμετοχής: €120
Ειδική τιμή: 95 ευρώ για εγγραφές μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Έναρξη: Σάββατο 09 Απριλίου 2016
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν γνώση των βασικών αρχών συντήρησης σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση στο αντικείμενο του εργαστηρίου.
Τα έσοδα από τα εργαστήρια θα διατεθούν για την κάλυψη μέρους των δαπανηρών εξόδων που απαιτούνται για τη συντήρηση των αντικειμένων του Μουσείου
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 22 432578, cypriotstudies@gmail.com

Παρακαλούμε όπως στηρίξετε την προσπάθεια μας για συντήρηση των αντικειμένων του Μουσείου μας, προωθώντας το σε φίλους και συνεργάτες
«Βασικές Αρχές Συντήρησης Κεραμεικής»
Σειρά εργαστηρίων στη Συντήρηση Μουσειακών Αντικειμένων για ενήλικες

Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 12 ώρες.
Κόστος συμμετοχής: €120.
Ειδική τιμή: 95 ευρώ για εγγραφές μέχρι 8 Ιανουαρίου 2016
Έναρξη: Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν γνώση των βασικών αρχών συντήρησης σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση στο αντικείμενο του εργαστηρίου.

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν επαρκή γνώση φροντίδας των προσωπικών τους συλλογών και κατ' ουδένα λόγο δεν θεωρείται ότι κατέχουν τη τέχνη του συντηρήτου.

|Όλα τα έσοδα θα διατεθούν
για τη συντήρηση των εκθεμάτων
του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης|


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το μουσείο για να τους αποσταλεί έντυπο συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 22 432578, cypriotstudies@gmail.com

https://www.facebook.com/events/456649614540302/


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

«Βασικές Αρχές Συντήρησης Κεραμεικής»

Το εργαστήριο «Βασικές Αρχές Συντήρησης Κεραμικής» έχει ως στόχο τη γνωριμία των συμμετεχόντων με την επιστήμη της συντήρησης. Περιλαμβάνει μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης. Μέσα από το εργαστήρι καλύπτονται οι γενικές αρχές συντήρησης, τα βασικά υλικά και στάδια συντήρησης, καθώς και θέματα προληπτικής συντήρησης. Στη συνέχεια επικεντρώνεται στα ίδια τα αντικείμενα (σημασία πρώτων βοηθειών, διάγνωση φθορών, επέμβαση συντήρησης, τεκμηρίωση εργασιών). Η πρακτική εξάσκηση θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με μουσειακά αντικείμενα, τα οποία θα εξετάσουν μακροσκοπικά, θα κληθούν να διαγνώσουν τις φθορές και να καταγράψουν τις εργασίες τους σε αναλυτικά δελτία συντήρησης. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσουν βασικά εργαλεία συντήρησης και να τα χρησιμοποιήσουν σε πρακτικές εργασίες συντήρησης.

Πρόγραμμα Εργαστηρίου:
1.Θεωρητικό μάθημα: Εισαγωγή στην επιστήμη της συντήρησης, Βασικές Αρχές Συντήρησης, Εργαλεία Συντήρησης, Στάδια Συντήρησης, Παραδείγματα συντήρησης μεταλλικών αντικειμένων.
2.Θεωρητικό μάθημα: Εισαγωγή στη συντήρηση κεραμεικών, παράγοντες και διάγνωση φθορών τους, επέμβαση συντήρησης με εγκεκριμένα υλικά και μεθόδους, αποκατάσταση της αρχικής μορφής των αντικειμένων και την τεκμηρίωση των εργασιών με φωτογραφικό υλικό και αναλυτικά δελτία συντήρησης.
3.Εξειδικευμένη ξενάγηση στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου-Σύντομη περιεκτική εξέταση στα θέματα συντήρησης (δωρεάν).
4.Πρακτικά μαθήματα: 4 πρακτικά μαθήματα: ανάθεση αντικειμένων και δελτίων συντήρησης σε συμμετέχοντες, μακροσκοπική εξέταση αντικειμένων, καταγραφή παρατηρήσεων σε δελτία συντήρησης, φωτογραφική τεκμηρίωση, πρακτικές εργασίες συντήρησης.
2015
Σειρά εργαστηρίων στη Συντήρηση Μουσειακών Αντικειμένων για ενήλικες

Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 12 ώρες.
Κόστος συμμετοχής: €120.
Ειδική τιμή: 95 ευρώ για εγγραφές μέχρι 2 Δεκεμβρίου 2015

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν γνώση των βασικών αρχών συντήρησης σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση στο αντικείμενο του εργαστηρίου.

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν επαρκή γνώση φροντίδας των προσωπικών τους συλλογών και κατ' ουδένα λόγο δεν θεωρείται ότι κατέχουν τη τέχνη του συντηρήτου.

|Όλα τα έσοδα θα διατεθούν
για τη συντήρηση των εκθεμάτων
του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης|


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το μουσείο για να τους αποσταλεί έντυπο συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 22 432578, cypriotstudies@gmail.com

https://www.facebook.com/events/456649614540302/


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

«Βασικές Αρχές Συντήρησης Κεραμικής»

Το εργαστήριο «Βασικές Αρχές Συντήρησης Κεραμικής» έχει ως στόχο τη γνωριμία των συμμετεχόντων με την επιστήμη της συντήρησης. Περιλαμβάνει μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης. Μέσα από το εργαστήρι καλύπτονται οι γενικές αρχές συντήρησης, τα βασικά υλικά και στάδια συντήρησης, καθώς και θέματα προληπτικής συντήρησης. Στη συνέχεια επικεντρώνεται στα ίδια τα αντικείμενα (σημασία πρώτων βοηθειών, διάγνωση φθορών, επέμβαση συντήρησης, τεκμηρίωση εργασιών). Η πρακτική εξάσκηση θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με μουσειακά αντικείμενα, τα οποία θα εξετάσουν μακροσκοπικά, θα κληθούν να διαγνώσουν τις φθορές και να καταγράψουν τις εργασίες τους σε αναλυτικά δελτία συντήρησης. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσουν βασικά εργαλεία συντήρησης και να τα χρησιμοποιήσουν σε πρακτικές εργασίες συντήρησης.

Πρόγραμμα Εργαστηρίου:
1.Θεωρητικό μάθημα: Εισαγωγή στην επιστήμη της συντήρησης, Βασικές Αρχές Συντήρησης, Εργαλεία Συντήρησης, Στάδια Συντήρησης, Παραδείγματα συντήρησης μεταλλικών αντικειμένων.
2.Θεωρητικό μάθημα: Εισαγωγή στη συντήρηση κεραμικών, παράγοντες και διάγνωση φθορών τους, επέμβαση συντήρησης με εγκεκριμένα υλικά και μεθόδους, αποκατάσταση της αρχικής μορφής των αντικειμένων και την τεκμηρίωση των εργασιών με φωτογραφικό υλικό και αναλυτικά δελτία συντήρησης.
3.Εξειδικευμένη ξενάγηση στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου-Σύντομη περιεκτική εξέταση στα θέματα συντήρησης (δωρεάν).
4.Πρακτικά μαθήματα: 4 πρακτικά μαθήματα: ανάθεση αντικειμένων και δελτίων συντήρησης σε συμμετέχοντες, μακροσκοπική εξέταση αντικειμένων, καταγραφή παρατηρήσεων σε δελτία συντήρησης, φωτογραφική τεκμηρίωση, πρακτικές εργασίες συντήρησης.
POSTS


Σειρά εργαστηρίων στη Συντήρηση Μουσειακών Αντικειμένων για ενήλικες

Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 12 ώρες.
Κόστος συμμετοχής: €120.
Ειδική τιμή: 95 ευρώ για εγγραφές μέχρι 22 Σεπτεμβρίου 2015

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν γνώση των βασικών αρχών συντήρησης σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση στο αντικείμενο του εργαστηρίου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το μουσείο για να τους αποσταλεί έντυπο συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 22 432578, cypriotstudies@gmail.com

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

«Βασικές Αρχές Συντήρησης Μετάλλων»

Το εργαστήριο «Βασικές Αρχές Συντήρησης Μετάλλων» έχει ως στόχο τη γνωριμία των συμμετεχόντων με την επιστήμη της συντήρησης. Περιλαμβάνει μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης. Μέσα από το εργαστήρι καλύπτονται οι γενικές αρχές συντήρησης, τα βασικά υλικά και στάδια συντήρησης, καθώς και θέματα προληπτικής συντήρησης. Στη συνέχεια επικεντρώνεται στα μεταλλικά αντικείμενα (σημασία πρώτων βοηθειών, διάγνωση φθορών, επέμβαση συντήρησης, τεκμηρίωση εργασιών). Η πρακτική εξάσκηση θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με μουσειακά μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία θα εξετάσουν μακροσκοπικά, θα κληθούν να διαγνώσουν τις φθορές και να καταγράψουν τις εργασίες τους σε αναλυτικά δελτία συντήρησης. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσουν βασικά εργαλεία συντήρησης και να τα χρησιμοποιήσουν σε πρακτικές εργασίες συντήρησης.

Πρόγραμμα Εργαστηρίου:
1.Θεωρητικό μάθημα: Εισαγωγή στην επιστήμη της συντήρησης, Βασικές Αρχές Συντήρησης, Εργαλεία Συντήρησης, Στάδια Συντήρησης, Παραδείγματα συντήρησης μεταλλικών αντικειμένων.
2.Θεωρητικό μάθημα: Εισαγωγή στη συντήρηση μεταλλικών αντικειμένων, παράγοντες και διάγνωση φθορών τους, επέμβαση συντήρησης με εγκεκριμένα υλικά και μεθόδους, αποκατάσταση της αρχικής μορφής των αντικειμένων και την τεκμηρίωση των εργασιών με φωτογραφικό υλικό και αναλυτικά δελτία συντήρησης.
3.Εξειδικευμένη ξενάγηση στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου-Σύντομη περιεκτική εξέταση στα θέματα συντήρησης (δωρεάν).
4.Πρακτικά μαθήματα: 4 πρακτικά μαθήματα: ανάθεση αντικειμένων και δελτίων συντήρησης σε συμμετέχοντες, μακροσκοπική εξέταση αντικειμένων, καταγραφή παρατηρήσεων σε δελτία συντήρησης, φωτογραφική τεκμηρίωση, πρακτικές εργασίες συντήρησης.
POSTS

Παλαιότερα εργαστήρια

Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 12 ώρες. Περιλαμβάνει 6 μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης.
Κόστος συμμετοχής για 6 εβδομάδες είναι €120. Ειδική τιμή 95 ευρώ για εγγραφές μέχρι 10 Μαρτίου 2015

Έναρξη: Σάββατο 14 Μαρτίου 2015
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν γνώση των βασικών αρχών συντήρησης σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση στο αντικείμενο του εργαστηρίου.
Τα έσοδα από τα εργαστήρια θα διατεθούν για την κάλυψη μέρους των δαπανηρών εξόδων που απαιτούνται για τη συντήρηση των αντικειμένων του Μουσείου
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 22 432578, cypriotstudies@gmail.com

Παρακαλούμε όπως στηρίξετε την προσπάθεια μας για συντήρηση των αντικειμένων του Μουσείου μας, προωθώντας το σε φίλους και συνεργάτες
Έντυπο συμμετοχής|Registration form

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Ειδική τιμή 95 από 120 ΕΥΡΩ
Workshop of Conservation : Special Price 95 of 120 EURO

Oνοματεπώνυμο: Name&Surname:

Διεύθυνση:
Address:

Ταυτότητα :
 Identity number:

Ηλ.Ταχυδρ. | E-mail:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Contact number:Εκπαίδευση- Ακαδημαϊκοί Τίτλοι -Επάγγελμα
Education-Academic Titles-Occupation


Προτεινόμενες μέρες και ώρες. 


Πρώτη επιλογή: Σάββατο/Saturday:  10.00-12.00
Άλλη προτίμηση / Other suggestion:ΥΠΟΓΡΑΦΗ  /SIGNATURE  

2014
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 


Έντυπο συμμετοχής|Registration formΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Ειδική τιμή 95 από 120 ΕΥΡΩ

Workshop of Conservation : Special Price 95 of 120 EURO


Oνοματεπώνυμο: Name&Surname:

Διεύθυνση:

Address:


Ταυτότητα :

Identity number:


Ηλ.Ταχυδρ. | E-mail:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Contact number:Εκπαίδευση- Ακαδημαϊκοί Τίτλοι -Επάγγελμα

Education-Academic Titles-Occupation


Προτεινόμενες μέρες και ώρες. Βάλτε 1, 2,3 με σειρά προτεραιότητας

Please put in order of your preference 1, 2,3

Τετάρτη/Wednesday :

10.00-12.00

14:30-16:30

Πρώτη επιλογή: Σάββατο/Saturday: 10.00-12.00

Άλλη προτίμηση / Other suggestion:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ /SIGNATURE


Εργαστήρι Βασικές Αρχές Συντήρησης Ξύλου |Workshop Conservation of Wood
Περιλαμβάνει έξι δίωρα μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης
Διάρκεια εργαστηρίου: 12 ώρες
Ημερομηνία Έναρξης:Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014
Κόστος συμμετοχής: 95 ευρώ
* Σημ. Όλα τα έσοδαθα διατεθούνγια τη συντήρηση των εκθεμάτωντου Μουσείου Λαϊκής Τέχνης
Δηλώσεις έως Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Workshop: Basic Principles of Wood Conservation. 12 lessons 95 euro. Support our effort to collect money for conservation: Registration till 12-6-2014: cypriotstudies@gmail.com


2013
Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά


Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης σας προσκαλεί στα Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά κάθε Σάββατο στο χώρο του Μουσείου.

Απευθύνεται σε παιδιά από 6 έως 12 χρονών με κόστος συμμετοχής για 20 εργαστήρια €120 και για 4 εργαστήρια €30.

Τα παιδιά μπορούν να απασχοληθούν με χειροτεχνία, κατασκευές αλλά και να ξεναγηθούν στους χώρους του μουσείου μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδι.


Εργαστήρια στη Συντήρηση Μουσειακών Αντικειμένων για ενήλικες


Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης σας προσκαλεί στα Εργαστήρια Συντήρησης Μουσειακών Αντικειμένων για ενήλικες. 

Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 2 ώρες εβδομαδιαίως και το κόστος συμμετοχής στις 10 εβδομάδες είναι €120.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν γνώση των βασικών αρχών συντήρησης σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το μουσείο γαι να τους αποσταλεί έντυπο συμμετοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου