Εκδόσεις | Publication


Για πληροφορίες όσον αφορά τους όρους δημοσίευσης
της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών παρακαλώ επισκεφτείτε το

-----------------------------------------------------------------------------

A/A Author Title  Price €
1 Κυπριακαί Σπουδαί
Kypriakai Spoudai   
 (μονός τόμος)
(single volume)
20
Κυπριακαί Σπουδαί
Kypriakai Spoudai     
Κυπριακαί Σπουδαί  (διπλός τόμος)
Kypriakai Spoudai (double volumes)
35
Κυπριακαί Σπουδαί
Kypriakai Spoudai     
 Ν΄ ( 50)
40

Κυπριακαί Σπουδαί
Kypriakai Spoudai,      
 
 ΝΔ΄-ΝΕ΄ (54-55) (1990-1)
 (Αφιέρ.στον Β. Καραγιώργη-Dedicated to B.Karagiorgis)
65
Κυπριακαί Σπουδαί
Kypriakai Spoudai  
 
Τόμος ΞΔ΄-ΞΕ (64-65) (2000-1)
(Αφιέρ. στον Θ. Παπαδόπουλο-Ded.to Th. Papapadopoulos)
45
Κυπριακαί Σπουδαί
Kypriakai Spoudai,

ΞΖ΄-ΞΗ΄(67-68) (2003-2004),
ΞΘ΄ (69) (2005), O΄ (70) (2006), OA΄ (71) (2007),
OB΄ (72) (2008), OΓ΄ (73) (2009)
20
30
35
Κ. Χρυσάνθη
K. Chrysanthi
Αναλυτικό Ευρετήριο των 50 πρώτων τόμων.
INDEX of the first 50 volumes
10
2 Society of Cypriot Studies
Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου.
Minutes of 1st International CyprologicaL Congress (3 v.)
100
A.
B.                 
Γ1 C1
Γ2 C2
30
30
20
20
3 Society of Cypriot Studies

Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου.
Τόμος Α, Β, Γ
Minutes of 2nd International CyprologicaL Congress (3 v.)
140
Κάθε τόμος. Each volume 60
4 Society of Cypriot Studies
Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου.
 Τόμος Α, Β, Γ
Minutes of 3rd International CyprologicaL Congress (3 v.)
135
Κάθε τόμος. Each volume 45
5 Society of Cypriot Studies
Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου.
Α,
Γ,

20
40
Minutes of 4th International CyprologicaL Congress (3 v.)
A1-2,
C1-2,
20
40
6 Μ. Δημητρίου
M. Demetriou
Παραδοσιακή Αγγειοπλαστική στην Κύπρο, Λευκωσία 2001
Traditional Pottery in Cyprus, Nicosia 2001
(greek-english)
15
7
Μ. Δημητρίου
M. Demetriou

Θησαυροί Εθνογραφικού Μουσείου Κύπρου, Λευκωσία 1992 Treasures in the Cyprus Ethnographical Museum, Nicosia 2002 (greek-english)
 
20
8 Μ. Δημητρίου
M. Demetriou
Ο Καραγκιόζης, Λευκωσία 2002 (greek-english)
Karaghiozis.Shadow Theatre in Cyprus, Nicosia 2004
25
9 Ν. Κληρίδης Κυπριακά Παραμύθια, τ. Γ΄ 6
10 Ε. Παπαδημητρίου
E. Papademetriou
Οι Κυπριακές φορεσιές, Λευκωσία 1991
Cypriot Costumes, Nicosia 1991
30
11 Ε. Παπαδημητρίου Εθνογραφικά Καρπασίας, Λευκωσία 1992  10
12

Ε. Παπαδημητρίου
E. Papademetriou
Νεότερη εφυαλωμένη  κεραμεική της Κύπρου. Εργαστήρια Λαπήθου
Modern glazed pottery of Cyprus. Lapithos ware, Λευκωσία 2005.
30
13 Α. Πιερίδου Κυπριακή Λαϊκή Τέχνη, Λευκωσία 1991
(only greek)
15
14

Θ. Παπαδόπουλλος


Σώμα εκπαιδευτικών εγγράφων,
Μέρος Α. Δημοτική Εκπαίδευσις-Ιεροδιδασκαλείον, Λευκωσία 1998 25
 Μέρος Β΄ Μέση Εκπαίδευσις, Λευκωσία 2000
(only greek)
25
15 Κ. Σπυριδάκις   Κύπριοι Βασιλείς (Kyprioi Vasileis)
(only greek)
10
16 Κλ. Χατζηστεφάνου Athletics in Ancient Cyprus and the Greek Tradition: from 15th/14th c. BC-AD 330, Λευκωσία 1991 15
17 Κλ. Χατζηστεφάνου Η διδασκαλία του μαθήματος της αγωγής στην Κυπριακή Εκπαίδευση από της Αγγλοκρατίας και οι σύγχρονες τάσεις-Ιστορική προσέγγιση, Λευκωσία 1997
(only greek)
30
18 G. Webstein
Philia and Philiotes, Nicosia 1999
10
19
20

Κατάλογος της Έκθεσης Κύπρος-Γερμανία.
Catalogue of the Exhibition Cyprus Germany.800 years of Relations (Greek-German)

Κατάλογος της Έκθεσης Ζωγραφίζοντας το Θείον
Catalogue of the Exhibition Painting the Divine (greek lang)
45


30
ΒΟΟΚ REVIEW
Zypern – Deutschland 800 Jahre Geschichte und Kultur, Ausstellungskatalog/Exhibitions catalogue, (ed. Ch. Chotzakoglou) Lefkosia 2012, p. 284, with more than 410 colored and B/W photos and drawings, ΙSBN 978-9963-557-22-6,     Price 45 euro (available discount for bookshops)
This bilingual (Greek and German) Catalogue accompanied the namesake Exhibition, which was co-organized by the German Embassy in Cyprus and hosted by the Society of Cypriot Studies in Lefkosia, Cyprus. It presents the relations of Cyprus and Germany through archaeological exhibits, dated to since the 12th century. It was published by the Society of Cypriot Studies and the Cypriot Committee of Byzantine Studies under the financial support of the Association of the Scholarship Holders of the A.G. Leventis Foundation in Cyprus.
The sumptuous, illustrated edition is structured in individual chapters, which follow the Salutations (p. 19-47) and present the arrival and history of the Germans in Cyprus (Ch. Chotzakoglou, p. 49-78), a brief diagram of Cyprus presence in German literature (Ch. Chotzakoglou p. 79-88), the historical evolution of metallic “alm-dishes” in Europe (Ch. Chotzakoglou p. 89-130) with special subchapters devoted to the materials and ways of casting, to the production centers, typology and technique, impact on other materials, craftsmen, inscriptions, iconography, iconographical sources, depiction of the dishes in art and their various uses.
The exhibits are presented in the next section in five categories. An introductory text proceeds in each chapter, followed by entries of the exhibits with full illustration and relevant bibliography. The chapters are dedicated to the German dishes in Cyprus (Ch. Chotzakoglou, p. 131-142), the German School paintings in Cyprus (Io. Eliades, p. 203-226), the German cartographers and travelers in Cyprus (Chr. Hadjichristodoulou, p. 227-240), the German coins in Cyprus (Ch. Chotzakoglou, p. 241-247) and the German supervisory and educational tools from the Collection of the Pancyprian Gymnasium Museums (M. Fantaros, p. 249-267). These texts are followed by a selected bibliography (p. 268-273) and tables regarding the illustrated material (p. 274-284).
The Catalogue can be ordered by the Society of Cypriot Studies in Lefkosia (tel. 22 432.578, cypriotstudies@gmail.com) and by selected bookstores.        


ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ζωγραφίζοντας το Θείον. Τάσεις και επιδράσεις στην εκκλησιαστική ζωγραφική της Κύπρου κατά τον 19ο και 20ό αιώνα και ο ρόλος του νεοελληνικού κράτους.  Κατάλογος έκθεσης (εκδ. Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου) Λευκωσία 2014, σελ. 272, με περ. 215 έγχρωμες φωτογραφίες, ΙSBN 978-9963-557-23-3


Πρόκειται για κατάλογο έκθεσης με ομώνυμο τίτλο, η οποία συνδιοργανώθηκε και εκδόθηκε από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και την Κυπριακή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών και φιλοξενείται στην Παλαιά Αρχιεπισκοπή της Κύπρου, όπου στεγάζεται η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών στη Λευκωσία.
Η πολυτελής, εικονογραφημένη έκδοση μετά τους Χαιρετισμούς του Πρέσβεως της Ελλάδος στην Κύπρο, Βασ. Παπαϊωάννου, του Προέδρου της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, δρος Χ. Χοτζάκογλου, του Γενικού Γραμματέως της Κυπριακής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, δρος Ιω. Ηλιάδη και της Προέδρου των Υποτρόφων του Ιδρύματος Α. Λεβέντη Κύπρου, Έλενας Ελιώτη (σελ. 12-21) περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό δοκίμιο (Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, σελ. 24-34). Σε αυτό καταγράφεται μία σύντομη, ιστορική αναδρομή στην επίδραση του νεοελληνικού κράτους κατά την πρώτη εκατονταετία (1830-1930) στην εκκλησιαστική ζωγραφική της Κύπρου, με ιδιαίτερες αναφορές στα ιδεολογικά συμφραζόμενα.
Ακολουθούν οκτώ επιμέρους μελέτες με επιστημονική τεκμηρίωση και βιβλιογραφικό υπομνηματισμό, όπου μελετώνται η μνημειακή ζωγραφική κατά την όψιμη Τουρκοκρατία (Δημήτριος Δ. Τριανταφυλλόπουλος, σελ. 38-49), η εκκλησιαστική ζωγραφική του 19ου αιώνος και οι προσπάθειες ανανέωσής της (Ιωάννης Α. Ηλιάδης, σελ. 50-61), το πολιτισμικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο, οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις στην εκκλησιαστική ζωγραφική Κύπρου και Ελλάδος (Νικόλαος Γραίκος, σελ. 62-83) και το θέμα των προτύπων των ζωγράφων μέσα από σχέδια, ανθίβολα και χάρτινες εικόνες (Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, σελ. 84-95). Τα δύο επόμενα κεφάλαια είναι αφιερωμένα στα μοναστικά, αγιογραφικά εργαστήρια των ιερών μονών Σταυροβουνίου, Τροοδιτίσσης και Αποστόλου Βαρνάβα (Χ. Χοτζάκογλου, σελ. 96-125) και Αγίου Γεωργίου στην Αγία Φύλα και στον Άγιο Γεώργιο Αλαμάνο (Χρ. Χατζηχριστοδούλου, σελ. 126-131). Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύεται η ζωγραφική των κοσμικών ζωγράφων της Κύπρου της περιόδου αυτής (Ιω. Ηλιάδης σελ. 132-143), ενώ οι μελέτες του τόμου κλείνουν με το κεφάλαιο για την τάση αναβίωσης της βυζαντινής ζωγραφικής στην Κύπρο, η οποία καθιερώθηκε στον ελλαδικό χώρο από τον Φώτιο Κόντογλου και εξαπλώθηκε και στη Μεγαλόνησο (Χ. Χοτζάκογλου, σελ. 144-153). Ακολουθούν σε Παράρτημα σχόλια σε χάρτινες εικόνες των εκδόσεων Απέργη (Χρ. Χατζηχριστοδούλου, σελ. 156-159) και έπονται τα επιστημονικά λήμματα των εκτιθέμενων εικόνων και πινάκων της έκθεσης (σελ. 160-257) και η βιβλιογραφία του τόμου (σελ. 258-268).
Πρόκειται για τον πρώτο, σχετικό κατάλογο έκθεσης εικόνων και πινάκων ζωγράφων της Κύπρου και του ελλαδικού κορμού, στην οποία συγκεντρώθηκε τόσο μεγάλος αριθμός έργων και καταγράφεται ανάγλυφα ένα σχεδόν άγνωστο κεφάλαιο της ιστορίας της τέχνης, αυτό της εξάπλωσης της δυτικότροπης ζωγραφικής στη Μεγαλόνησο και μεταγενέστερα η τάση αναβίωσης της βυζαντινής τέχνης στο νησί με σπάνιες φωτογραφίες, έγγραφα, ανθίβολα, αρχειακές μαρτυρίες και άγνωστο υλικό από μοναστήρια της Κύπρου. Μέσα από το εκτιθέμενο υλικό αποτυπώνεται ανάγλυφα η τάση της Κύπρου, να υιοθετήσει το νέο συρμό στην εκκλησιαστική ζωγραφική των Αθηνών και του Αγίου Όρους, που διαμορφώθηκε υπό την επίδραση των Ναζαρηνών ζωγράφων της Γερμανίας και της Ρωσίας αντιστοίχως, με σκοπό της σύμπλευσης της Μεγαλονήσου με το απελεύθερο ελληνικό βασίλειον εκείνον της έκφρασης αλυτρωτικών πόθων και ένταξης της Κύπρου στον ελεύθερο, εθνικό κορμό.
Ο Κατάλογος διατίθεται από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών στη Λευκωσία (τηλ. (00357) 22 432.578, φαξ: (00357) 22 343 439 cypriotstudies@gmail.com) και επιλεγμένα Βιβλιοπωλεία στην Κύπρο (Σολώνειον, ΜΑΜ, Μουφλόν) και στην Αθήνα (Βιβλιοπωλεία Θεοδώρου, Καρδαμίτσα).


BOOK PRESENTATION
Painting the DivineTrends and influences to the ecclesiastical painting of Cyprus during the 19th and 20th centuries and the role of the Greek state. Exhibition Catalogue (ed. Ch. Chotzakoglou) Lefkosia 2014 (in Greek), p. 272, with approx. 215 colored photos, ISBN: 978-9963-557-23-3.


This catalogue accompanies the namesake exhibition, which was co-organized and published by the Society of Cypriot Studies and the Cyprus Committee of Byzantine Studies and hosted in the Old Archbishopric of Cyprus, which houses the Society of Cypriot Studies in Lefkosia.
The luxurious, illustrated edition begins with the Greetings of the Ambassador of Greece to Cyprus, Vas. Papaioannou, the chairman of the Society of Cypriot Studies, Dr Ch. Chotzakoglou, the General Secretary of the Cyprus Committee for Byzantine Studies, Dr Io. Eliades and the President of A. Leventis Scholars Association (Cyprus), Mrs Elena Elioti (pp. 12-21). It follows an introductory essay (Charalampos G. Chotzakoglou, pp. 24-34), where the author undertakes a flashback to the influence of the Greek state during its first century (1830-1930) on the painting of the Church of Cyprus, with special reference to the related ideological context.
The Catalogue contains eight further studies with scientific documentation and bibliographic footnotes, where the monumental painting in the late Ottoman period (Demetrios D. Triandaphyllopoulos, pp. 38-49), the ecclesiastical painting of the 19th century and the efforts of renewal (Ioannes A. Eliades, pp. 50-61), the cultural and artistic context, the relationships and interactions of church painting in Cyprus and Greece (Nikolaos Graikos, pp. 62-83) and the issue of patterns of painters through painting-patterns and paper icons (Christodoulos Hadjichristodoulou, pp. 84-95) are presented. The next two chapters are devoted to the monastic painting-workshops of the monasteries of Stavrovouni, Trooditissa, Apostle Barnabas (Ch. Chotzakoglou, pp. 96-125) and St. George in St. Phyla and St. George Alamanos (Ch. Hadjichristodoulou, p. 126 -131). The next chapter analyzes the painting of the secular painters of this period in Cyprus (Io. Eliades pp. 132-143), while the studies of the book include a last chapter devoted to the trend of the revival of Byzantine painting in Cyprus, established in Greece by Photios Kontoglou and spread also on Cyprus (Ch Chotzakoglou, pp. 144-153). It follows in Annex a chapter on the paper-icons of the Athenian Publishing House Aperges (Ch. Hadjichristodoulou, pp. 156-159), followed by the scientific entries of the exhibited items (p. 160-257), as well as the bibliography of the volume (pp. 258 - 268).
This is the first relevant exhibition-catalogue of icons and paintings by artists of Cyprus and the Greek mainland, which concentrated so many art-works and record a nearly unknown chapter of the history of art, that of the spread of Western-style painting on the island during the 19th and 20th centuries and the later trend of the revival of Byzantine art on Cyprus with rare photographs, documents, painting-patterns, unknown testimonies and archival material from monasteries of Cyprus. Through the exposed material is demonstrated the artisan history of Cyprus and the efforts to adopt the new trend in ecclesiastical painting of Athens and Mount Athos, which was under the influence of the Nazarene painters of Germany and Russia respectively, in order to follow the newly independent kingdom of Greece and therefore to express the Cypriot desire of the incorporation to the Greek state.
The catalogue is available from the Society of Cypriot Studies in Lefosia (tel: (00357) 22 432 578, fax: (00357) 22 343 439 cypriotstudies@gmail.com) and selected bookstores in Cyprus (e.g. Soloneion, MAM, Moufflon) and Athens (e.g. Theodorou, Kardamitsas).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου