Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Exhibition "Nature in Art. The case of Cyprus"

 Το Εθνικό Μουσείο Μεσαιωνικής Τέχνης στην Κορυτσά θα φιλοξενήσει την έκθεση «η Φύση στην Τέχνη. Η περίπτωση της Κύπρου». Στην έκθεση παρουσιάζεται η απόδοση της τέχνης στη ρωμαϊκή και βυζαντινή τέχνη της Κύπρου. 

Επιμέλεια έκθεσης: δρ Ιωάννης Ηλιάδης, δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών. 

Με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων στη Θεσσαλονίκη. 

Διάρκεια έκθεσης29 Σεπτεμβρίου -30 Νοεμβρίου 2023. 

 

Προσκαλείσθε στα εγκαίνια της έκθεσης «Η Φύση στην Τέχνη. Η περίπτωση της Κύπρου» την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, στις 18.00. 

 

The National Museum of Medieval Art, Korça, Albania has the honour to host the exhibition "Nature in Art. The case of Cyprus", an exhibition that represents, nature in the Roman and Byzantine Art of Cyprus.  

Curators: Dr. Ioannis Eliades and Dr. Charalampos G. Chotzakoglou, Society of Cypriot Studies, Lefkosia, Cyprus 

and the support by the European Centre for Byzantine and Post-Byzantine Monuments, Thessaloniki, Greece.
Duration of the Exhibition: September 29th – November 30th 2023.
 

 

You are cordially invited to attend the opening of the exhibition " Nature in Art. The case of Cyprus". The event will take place on
Friday, 29 September 2023, at 18:00. 


Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

Πωλητήριο | Museum Shop


 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Cyprus Folk Art Museum Shop


All of the products provided in the Museum's Shop are hand crafted by local Cypriots and based on traditional techniques. 

With your pruchases you help support the museum in being able to maintain the products from local artists.

Περισσότερα στη σελίδa 

Πωλητήριο | Shop 
HANDMADE JEWLERY 

 €30.00

€12.00

€16.70


€25.00


€25.00


€22.50

€23.00

€23.00

 

                                                 €12.50

 

  

                                              €19.00
 
Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ | REGISTRATION OF NEW MEMBER

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Εγγραφή: €5. Ετήσια συνδρομή: €20.

Μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.cypriotstudies.org/katastatiko.htmlΚάθε μέλος δικαιούται με την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής τον τόμο των Κυπριακών Σπουδών που εκδίδεται κάθε έτος από το έτος που έχει εγγραφεί και έπειτα.

Επιπλέον με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Μαρτίου 2008 τα μέλη μας δικαιούνται 30% έκπτωση στις εκδόσεις της Εταιρείας.

Παρακαλώ συμπληρώστε το Δελτίον Εγγραφής 
και αποστείλετε το είτε μέσω τηλεμοιότυπου στον αριθμό 00357-22343439 είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cypriotstudies@logosnet.cy.net. Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία στο τηλ. 00357-22 432578 ή να αποστείλετε την αίτησή σας στη ταχυδρομική διεύθυνση: Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, Τ.Θ. 21436, 1508 Λευκωσία.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Society of Cypriot Studies: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ | REGISTRATION OF NEW MEMBER

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Society of Cypriot Studies: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ | REGISTRATION OF NEW MEMBER: ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Εγγραφή: €5. Ετήσια συνδρομή: €20. Μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο:   http://w...


1974

Δεν ήταν λίγες οι ιστορικές περιστάσεις που το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου αναγκάστηκε να κλείσει τις πόρτες του, αφού ως ένα από τα παλαιότερα Μουσεία (ιδρ. 1937) βίωσε μαζί με το προσωπικό του τις αγωνίες του νησιού μας. Το καλοκαίρι του 1974 όταν έγινε η Τουρκική εισβολή, η συλλογή μεταφέρθηκε σε ασφαλισμένες περιοχές και το Μουσείο έμεινε κλειστό για ένα χρόνο περίπου. Ένα τέτοιο εγχείρημα από μέρους του προσωπικού και του Δ. Σ της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, δηλαδή η μεταφορά τόσων εκθεμάτων κάτω από τόσο αντίξοες συνθήκες, ήταν το λιγότερο ηρωϊκή. Χάρις σε αυτούς σώθηκαν έως και σήμερα ανεκτίμητοι θησαυροί από όλη την Κύπρο. Τα περισσότερα κειμήλια του μουσείου προέρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές, κι αξίζουν κάθε προσπάθεια για συντήρηση, διατήρηση, μελέτη και προβολή τους.

Cyprus Commitee of Cypriot Studies

ΚΕΒΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Cyprus Committee of Cypriot Studies
Η Κυπριακή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών ιδρύθηκε το 1961 από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στην Διεθνή Ένωση Βυζαντινών Σπουδών
Ἡ Κ. Ε. Β. Σ. ἔχει ὡς σκοπὸ τὴν προαγωγὴ τῶν βυζαντινῶν σπουδῶν στὴν Κύπρο, ὑπὸ ὅλες τους τὶς ἀπόψεις καὶ ἔχει τὴν εὐθύνη νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴν ὀργάνωση σχετικῶν δραστηριοτήτων καὶ νὰ διευκολύνει τὸ ἔργο τῶν ἐρευνητῶν στὸ ἐπιστημονικὸ αὐτὸ πεδίο. Δύναται νὰ προβαίνει σὲ κάθε ἐνέργεια ποὺ συνδέεται, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως, μὲ τὸ ἀντικείμενο αὺτὸ καὶ μπορεῖ νὰ ἐνεργεῖ σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν.
Ὁ ἀνωτέρω σκοπὸς θὰ ἐπιδιωχθῆ:
α) διὰ τῆς κυκλοφορίας ἐνημερωτικοῦ δελτίου, ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἐνημερωτικὸ Δελτίο Κυπριακῆς Ἐπιτροπῆς Βυζαντινῶν Σπουδῶν» (ΕΔΕΚΕΒΥΣ)
β) δι’ ἐπιστημονικῶν ἀνακοινώσεων, διαλέξεων, ἡμερίδων, συμποσίων, συνεδρίων καὶ ἐκδρομῶν
γ) διὰ συνεργασιῶν πρὸς ἄλλες Ἑταιρείες, Ἱδρύματα, Ἀρχεῖα καὶ λοιπὰ ἐπιστημονικὰ Σωματεῖα καὶ φορεῖς ἐπιδιώκοντα παραπλήσιους σκοπούς,
δ) διὰ τῆς νομίμου συγκεντρώσεως βυζαντινῶν καὶ ἐν γένει μεσαιωνικῶν καταλοίπων ἐντασσομένων καὶ στὴ Μεσαιωνικὴ Συλλογὴ τοῦ Μουσείου Λαϊκῆς Τέχνης τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν
ε) διὰ τῆς λειτουργίας Βυζαντινολογικῆς Βιβλιοθήκης ἐντασσομένης διακριτῶς στὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν
στ) διὰ τῆς λειτουργίας διαδικτυακοῦ τόπου.
Μεταξὺ τῶν μελῶν ποὺ διετέλεσαν στὸ Δ. Σ. τῆς ΚΕΒΣ ἐκπροσωπώντας την στὴ Διεθνὴ Ἕνωση Βυζαντινῶν Σπουδῶν συμπεριλαμβάνονται οἱ Κωνσταντῖνος Σπυριδάκης, Ἀνδρέας Στυλιανοῦ, Θεόδωρος Παπαδόπουλλος, Κώστας Κύρρης, Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου, Εὐάγγελος Χρυσός, Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Γεώργιος Χριστοδούλου, Ἀνδρέας Μητσίδης, Ἀρχιμ. Βενέδικτος Ἰωάννου καὶ ἄλλοι. Ἡ ΚΕΒΣ κατάφερε νὰ ἐξασφαλίσει τὴ διενέργεια τοῦ Διεθνοῦς Βυζαντινολογικοῦ Συνεδρίου στὴν Κύπρο, τὴν πραγματοποίηση ὅμως τοῦ ὁποίου ἀπέτρεψε ἡ Τουρκικὴ Εἱσβολὴ τοῦ 1974.
Ἡ Κ. Ε. Β. Σ. λειτουργοῦσε ἕως τοῦδε ἐνταγμένη καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν καὶ ἐκπροσωποῦσε τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία ὡς κυρίαρχο κράτος στὴ Διεθνὴ Ἕνωση Βυζαντινῶν Σπουδῶν ὡς ἡ μόνη νόμιμη καὶ ἀνεγνωρισμένη ὑπὸ τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως. Σύμφωνα μὲ τὸ Καταστατικὸ τῆς Διεθνοῦς Ἐνώσεως Βυζαντινῶν Σπουδῶν(§2) μόνον μία Ἐπιτροπὴ Βυζαντινῶν Σπουδῶν ἀναγνωρίζεται ἀνὰ κυρίαρχο κράτος.
Μὲ ἀπόφαση τοῦ Δ. Σ. τῆς 14 /11 /2011 τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν ἡ Κ. Ε. Β. Σ. δὲν θὰ ἐντάσσεται πλέον λειτουργικὰ στὴν Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν, ἀλλὰ θὰ ἀποτελεῖ αὐτοτελή Ἐπιτροπή ὑπὸ τὴν αἰγίδα ὅμως τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν, καὶ μὲ Σῆμα Κατατεθὲν τὰ ἀρχικὰ (Κ. Ε. Β. Σ. ) καὶ τὸ λογότυπό της.ΕΜΒΛΗΜΑ-ΛΟΓΟΤΥΠΟ
ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΕΙΣΤΡΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ
Στην Εγκλείστρα έζησε και ασκήτεψε ο Άγιος Νεόφυτος, μία από τις σημαντικότερες μορφές της Εκκλησίας της Κύπρου. Σύμφωνα με την «Τυπική Διαθήκη» που συνέταξε ο ίδιος το 1214, εγκαταστάθηκε στο μικρό λαξευτό εκκλησάκι το 1159. Κατά την τοπική παράδοση, ο Άγιος αρχικά είχε λαξεύσει άλλη εγκλείστρα ανατολικά της Πάφου, κοντά στο χωριό Σουσκιού. Το λαξευτό αυτό σπήλαιο είναι γνωστό ως «Παλαιά Εγκλείστρα» και οι τοιχογραφίες του χρονολογούνται στο 15ο ή στις αρχές του 16ου αιώνα. Εκεί ενδέχεται να έζησε άλλος ασκητής.Ο Άγιος Νεόφυτος μετέτρεψε τη φυσική σπηλιά σε ασκητήριο με δύο χώρους. Ο πρώτος χώρος περιελάμβανε μία μικρή εκκλησία αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό και ο δεύτερος το κελλί του Αγίου, μέσα στο οποίο λάξευσε και τον τάφο του. Το κελλί του επικοινωνούσε με το ιερό βήμα της εκκλησίας. Ο Άγιος απομονώθηκε στην Εγκλείστρα μέχρι το 1170, οπότε χειροτονήθηκε ιερέας από τον Επίσκοπο Πάφου Βασίλειο Κίνναμο και η φήμη του εξαπλώθηκε γρήγορα στο νησί. Πολλοί μοναχοί συγκεντρώθηκαν γύρω του και σχημάτισαν μοναστική κοινότητα, για την οποία ο Άγιος Νεόφυτος συνέταξε την «Τυπική Διαθήκη», ένα είδος κανονισμών για την λειτουργία του μοναστηριού. Η επιθυμία του Αγίου για ησυχία και απομόνωση, τον προέτρεψε να λαξεύσει άλλη Εγκλείστρα, πιο ψηλά στο βράχο, πάνω από το παλαιό παρεκκλήσι. Δίπλα στο νέο του κελλί λάξευσε μικρό παρεκκλήσι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.
Από τα μοναστικά κτίσματα του πρώτου μοναστηριού σήμερα σώζονται η μικρή εκκλησία της Εγκλείστρας με το νάρθηκα και το σκευοφυλάκιο πάνω απ’ αυτήν, το κελλί του Αγίου με τον τάφο του και η τράπεζα. Πιο ψηλά στον λόφο, σώζεται το νεότερο κελλί του Αγίου και το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.
Η Εγκλείστρα του Αγίου Νεοφύτου χωρίζεται στο άνω και το κάτω τμήμα. Το κατώτερο τμήμα παρουσιάζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω του ότι είναι κατάγραφο. Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή στο κελλί του Αγίου, ο ζωγραφικός διάκοσμος της Παλαιάς Εγκλείστρας και του Ιερού Βήματος του ναού του Τιμίου Σταυρού, συμπληρώθηκε από τον ζωγράφο Θεόδωρο Αψευδή το 1183. Ο Άγιος Νεόφυτος εμφανίζεται δύο φορές στις τοιχογραφίες. Κάπου στις αρχές του 13ου αιώνα οι τοιχογραφίες του κυρίως ναού αντικαταστάθηκαν. Από τις τοιχογραφίες του Θεόδωρου Αψευδή ελάχιστα δείγματα έχουν διασωθεί. Η τεχνοτροπία του Αψευδή απαντάται την εποχή αυτή και σε άλλα μνημεία του Βαλκανικού χώρου και προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Αντιθέτως, οι τοιχογραφίες του 13ου αιώνα, που αντικατέστησαν τις αρχικές του Θεόδωρου Αψευδή, παρουσιάζουν μία εντελώς διαφορετική τεχνοτροπία, που χαρακτηρίζεται από την σχεδόν υπερβολική σχηματική απόδοση των μορφών.Κυπριακή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών
ΤΚ. 21436, 1508 Λευκωσία
Χαράλαμπος Χοτζάκογλου
Τηλ.: 99759021, 22432578, Τηλ/τυπο: 22343439,
Ηλ. ταχυδρ.:
cycommitteebyzantine@gmail.com
cypriotstudies@gmail.com,
chotzako@gmail.com


Cyprus Committee of Cypriot Studies
P.O.B. 21436, 1508 Nicosia

Charalambos Chotzakoglou
99759021, 22432578, fax: 22343439,
E-mail
cycommitteebyzantine@gmail.com
cypriotstudies@gmail.com,
chotzako@gmail.com
 

Με μια μερρέχα στο χέριΤο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου ανοίγει τις πόρτες του και σας περιμένει - με μια μερρέχα στο χέρι!
Κοπιάστε να σας ξεναγήσουμε στους χώρους του μοναστηριού και του παλαιού αρχιεπισκοπικού μεγάρου.
Ιστορίες από τα παλιά ζωντανεύουν μπροστά σας μέσα από μεσαιωνικά και νεότερα κειμήλια.
#ΤοΜουσείομας παραμένει κοντά σας ψηφιακά σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολλές εκπλήξεις. Το ίδιο και το κατάστημα του Μουσείου, #folkartmuseumshop.
Αυτό το καλοκαίρι στηρίζουμε τον πολιτισμό μας.
Χορήγημα εισόδου για στήριξη της λειτουργίας του Μουσείου: 2€, και μειωμένο 1€
Δευτέρα: 10:00-14:00
Τρίτη – Παρασκευή: 9:00 – 16:00
Σάββατο: 9:00-13:00
Η ομάδα του μουσείου έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την δική σας ασφάλεια και υγιεινή.

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ | SHOP

 ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

CYPRUS FOLK ART MUSEUM SHOP


                                                                            
ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣ.

Ακολουθεί μικρό δείγμα των αντικειμένων που διατίθενται στο κατάστημα


Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση|Click to enlarge


Βραχιόλι με τον Ήλιο της Βεργίνας.
Κατασκευασμένο από την επιτροπή πρόνοιας απόρων του Λυκείου Βεργίνας.
Μέρος των εσόδων προορίζεται για τις άπορες οικογένειες του σχολείου.Με ένα φλυτζάνι τσάι ταξιδεύουμε σε μια άλλη εποχή. Ξεχωριστά σχέδια στο κατάστημα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου. Αυτό το καλοκαίρι στηρίζουμε τον πολιτισμό μας.Το κλειδί συμβολίζει καλή τύχη, δύναμη, γνώση. Αγοράστε ένα γούρι από το κατάστημα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, για σας, για τους φίλους και τους αγαπημένους σας. Αυτό το καλοκαίρι στηρίζουμε με τις αγορές μας το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου.
Πήλινο αντίγραφο μεταλλικού κλειδιού με διακοσμητικά στοιχεία, Κατάστημα Μουσείου, τηλ. 22432578

Μινιατούρα δουλαπιού

Μη το χάσετε. Αυτό το καλοκαίρι στηρίζουμε με τις αγορές μας τη δράση του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου (ιδρ. 1937). Ένα Μουσείο που αφορά όλους μας, γιατί βασίζεται στη εθελοντική προσφορά. Τηλ.22432578
"Ένα επίκαιρο πρόσωπο", Γλύπτης Γιάννης Γιάννη,
Κατάστημα Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, 22432578.

Αντίγραφο σκίτσου
Ποικιλία σχεδίων στο κατάστημα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, τηλ. 22432578

Στεφάνι από φύλλα Βελανιδιάς
Σύμβολο Αγάπης - Πίστης & Αθανασίας
Καλλιτέχνης Όλγα Περικλέους
Κατάστημα Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, 22432578Στο πωλητήριο του Μουσείου μας μπορείτε να αγοράσετε αντικείμενα υψηλής αισθητικής. Στηρίξτε το Μουσείο αγοράζοντας ενθύμια για σας και δώρα για κάθε περίσταση: χειροποίητα παραδοσιακά αντικείμενα, εμπνευσμένα από μοτίβα του Μουσείου ή και ακριβή αντίγραφα αυθεντικών έργων του Μουσείου.
Πιο κάτω παραθέτουμε μερικά δείγματα από πιάτα της συλλογής μας.

Γλυπτό λίθινο άλογο.
Έργο τέχνης του γλύπτη Γιάννη Γιάννη. Μπορεί να διακοσμήσει σύγχρονους και παραδοσιακούς χώρους.
Βρείτε το στο κατάστημα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, τηλ. 22432578.
Αυτό το καλοκαίρι στηρίξτε με τις αγορές σας το Μουσείο μας, ένα μουσείο που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά.
Stone horse sculpture. Work of art by the sculptor Giannis Giannis. Find it in the shop of Folk Art Museum of Cyprus. 0035722432578.

Λεπτομέρεια από χειροποίητο λευκαρίτικο κέντημα.
Μια παράδοση που συνεχίζεται και στις ημέρες μας από τις κεντήτριες που δημιουργούν λεπτεπίλεπτα λευκαρίτικα μοτίβα στα λινά υφάσματα.
Τα βρίσκετε στο κατάστημα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου σε ποικιλία σχεδίων και μεγεθών, τηλ. 22.432.578. Κάθε αγορά σας στηρίζει το έργο του Μουσείου.

Κανάτα και ποτήρια κρασιού. Ξεχωριστά αριστουργήματα που μπορείτε να αποκτήσετε στο κατάστημα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου ή και με τηλεφωνική παραγγελία 22.432.578. Οι αγορές σας ενισχύουν το έργο του Μουσείου.
Glazed pottery for wine. Unique pieces found in the shop of Cyprus Folk Art Museum. Telephone orders 22.432.578. Every purchase enhances the Museum.
Ρόδακας. δημιουργία γλύπτη Yianni Yianni
Υλικό: Κυπριακή Πέτρα Κυβίδων | 
Flower inspired of cypriot wooden creations. Sculptor Yiannis Yiannis
Material: Cyprus Stone of Kivides
€38


Χειρομύλι, δημιουργία γλύπτη Yianni Yianni. Διάμετρος 40 εκ.
Υλικό: Κυπριακή Πέτρα Κυβίδων
42 Ευρώ 
Γίνονται παραγγελίες και σε άλλα μεγέθη

 Χειροποίητο τετράδιο με σχέδιο λευκαρίτικου κεντήματος | Handmade notebook with
Lefkara lace pattern
                                                                               €15 


Γυάλινο σουβέρ με απεικόνιση ροδιού | Pomegranate glass coaster 
€6Μπρελόκ σε σχήμα ψαριού | Key ring (Ormidia fish design)
€8Ειδώλιο καθιστή γυναίκα | Female seated idol
€23
Σελιδοδείκτες με σχέδιο Αγ. Γεωργίου από ασήμι και δερμάτινο λουράκι Silver St George bookmarks 
with leather cord
  €21 


                            

 Λευκό πήλινο θυμιατήρι | White clay incense burner
  €14               


Μεγάλη ποικιλία από φιγούρες Θεάτρου Σκιών | Big selection of Shadow Theater figures
Μαγνητάκια | Magnets €5,50
Ξύλινες και χάρτινες φιγούρες | Wooden and paper figures από | from €15Χειροποίητο κεραμικό πιάτο με σχέδιο λουλουδιών (τεχνική Λαπήθου) | Handmade clay plate with flower pattern (technique of Lapithos village)
€13,80


Χειροποίητο παραδοσιακό κέντημα από σμίλη σε σχήμα ψαριού |
Handmade traditional embroidery from chisel fish-shaped
Προσφορά  €18 |Offer €18Τσάντες με μοντέρνο σχέδιο, εμπνευσμένο από κυπριακές φιγούρες | Modern Bags, inspired by 
cypriot figures 
€22


Ασημένια επίχρυσα σκουλαρίκια (κρίκοι) με την τεχνική της αναπαλαίωσης Silver goldplated earrings
 €108Χειροποίητο κέντημα. Φέρει χρυσαφένια κορνίζα |
             Handmade embroidery with golden frame.
            €24
            Προς ενίσχυση του Συνδέσμου Μικρασιατών ΚύπρουΕκτυπώσεις: Χάρτες της Κύπρου σε κορνίζα| Map of Cyprus Framed
Προσφορά από €24| Offer  €24