Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Exhibition "Nature in Art. The case of Cyprus"

 Το Εθνικό Μουσείο Μεσαιωνικής Τέχνης στην Κορυτσά θα φιλοξενήσει την έκθεση «η Φύση στην Τέχνη. Η περίπτωση της Κύπρου». Στην έκθεση παρουσιάζεται η απόδοση της τέχνης στη ρωμαϊκή και βυζαντινή τέχνη της Κύπρου. 

Επιμέλεια έκθεσης: δρ Ιωάννης Ηλιάδης, δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών. 

Με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων στη Θεσσαλονίκη. 

Διάρκεια έκθεσης29 Σεπτεμβρίου -30 Νοεμβρίου 2023. 

 

Προσκαλείσθε στα εγκαίνια της έκθεσης «Η Φύση στην Τέχνη. Η περίπτωση της Κύπρου» την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, στις 18.00. 

 

The National Museum of Medieval Art, Korça, Albania has the honour to host the exhibition "Nature in Art. The case of Cyprus", an exhibition that represents, nature in the Roman and Byzantine Art of Cyprus.  

Curators: Dr. Ioannis Eliades and Dr. Charalampos G. Chotzakoglou, Society of Cypriot Studies, Lefkosia, Cyprus 

and the support by the European Centre for Byzantine and Post-Byzantine Monuments, Thessaloniki, Greece.
Duration of the Exhibition: September 29th – November 30th 2023.
 

 

You are cordially invited to attend the opening of the exhibition " Nature in Art. The case of Cyprus". The event will take place on
Friday, 29 September 2023, at 18:00. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου