Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

Μικρὰ Ἀσία: ὁ Ἐμπαιγμὸς καὶ ἡ Ἄκρα Ταπείνωσις (Τρίτη, 4 Ἰουνίου 2013, 19.30)


Μικρὰ Ἀσία: ὁ Ἐμπαιγμὸς καὶ ἡ Ἄκρα Ταπείνωσις (Τρίτη, 4 Ἰουνίου 2013, 19.30)
Ὁ Σύνδεσμος Μικρασιατῶν Κύπρου καὶ ἡ Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν 
ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπλήρωσης 560 χρόνων ἀπὸ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453) 
καὶ 90 χρόνων ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης (1923),

σᾶς προσκαλοῦν τὴν Τρίτη, 4 Ἰουνίου
2013 καὶ ὥρα 19.30 σε Ἐκδήλωση Μνήμης μὲ θέμα:

«Μικρὰ Ἀσία: ὁ Ἐμπαιγμὸς καὶ ἡ Ἄκρα Ταπείνωσις»

ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν 
Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν
(Μέγαρο Παλαιᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἔναντι Παγκυπρίου Γυμνασίου).
Χαιρετισμοί:
Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας, κ. Χρυσόστομος
Μόνα Σαββίδου - Θεοδούλου, Πρόεδρος Συνδέσμου Μικρασιατῶν Κύπρου
Γεώργιος Γεωργής, Καθηγητὴς Νεωτέρας Ἱστορίας Πανεπιστημίου Κύπρου
Ὁμιλητές:
Χρῆστος Ἀλεξάνδρου, ὑποψήφιος διδάκτωρ Νεωτέρας Ἱστορίας
Πανεπιστημίου Κύπρου: «Ἡ Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία στὸν Κυπριακὸ
Τύπο. Ἡ μαρτυρία τοῦ «Νέου ῎Εθνους»».
δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, βυζαντινολόγος: «Ἡ Μικρασιατικὴ
καταστροφὴ μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ National Geοgraphic»,
μὲ προβολὴ φωτεινῶν διαφανειῶν.
Θὰ ἀκολουθήσει δεξίωση
(Διάρκεια ἐκδήλωσης 60 λεπτά).


Πατήστε στην εικόνα να μεγαλώσει:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου