Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΣΙΑΚΚΑΡΑ ΜΑΚΚΑΡΑ - ΑΔΟΥΛΩΤΟΙ - ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
"Τσιάκκαρα Μάκκαρα"

Για τη «Φωνή» αυτή γράφει ο Θεόδουλος Καλλίνικος: 
Η φωνή αυτή χρονολογείται από το 1840 και πιο κάτω. Όταν περιόδευα στον Δαυλόν, κατά το 1936 ένας γέρων, μού είπε, ότι στην εποχήν του, δηλαδή πρίν περίπου 60 έτη, τραγουδούσαν μιαν φωνήν Τσιάκκαρα Μάκκαρα. Μού την ετραγούδησεν αλλά όπως μού ομολόγησεν ο ίδιος δεν την ενθυμείτο καλά. Αφού επήρα την σχετικήν πληροφορίαν, έκτοτε όπου επήγαινα εζητούσα από τους γεροντότερους αν την ήξευραν, αλλά η απάντησις ήτο στερεότυπος. «εξεχάσαμεν την, εν πολλά παλιά φωνή». Μετά πάροδον τεσσάρων ετών και όλως τυχαίως όταν εκαθήσαμεν εις το γλέντιν εις κάποιον βάπτισμα στην Κάτω Ζώδια, ένας επρότεινεν. « Να πα να φέρουμεν τον γέρον να μάς τραουήση το τραούιν του.» Μετά ολίγον και αφού τού εδόθη η σχετική κρασιά άρχισεν παθητικώτατα να τραγουδεί το «Τσιάκκαρα Μάκκαρα». Δεν περιγράφεται η χαρά μου την στιγμήν εκείνην. Προτού ακόμη ο γέρων τελειώσει την μελωδίαν του, το είχα γράψει κιόλας στην βυζαντινή μουσική και εις το τέλος το ετραγούδησα μαζί του αφού πρώτον τον έβαλα εις την αγκάλην μου και απ’ εκεί ακολούθησεν τρικούβερτο γλέντι. Πουθενά αλλού δεν τραγουδείται και ίσως να εχάννετο εις τον τάφον μαζί με τον γέροντα, ώς εχάθησαν τόσα άλλα, αν δεν συνέβαινον τα άνωθεν αναφερόμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου