Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ- INVITATION TO A LECTURE AND TO THE INAUGURATION OF A PHOTOGRAPHIC EXHIBITION ON MOUNT ATHOS


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
--
INVITATION TO A LECTURE
AND TO THE INAUGURATION OF A PHOTOGRAPHIC EXHIBITION ON MOUNT ATHOS
--
Λευκωσία 30 Μαΐου 2018 / Lefkosia May 30th, 2018
Mέγαρο Παλαιᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς / Old Bishopric
--
Ἡ Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν σὲ συνεργασία μὲ τὴν
Πρεσβεία τῆς Βουλγαρίας στὴ Λευκωσία καὶ
στὰ πλαίσια τῆς
Βουλγαρικῆς Προεδρίας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης,
σᾶς προσκαλοῦν τὴν Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 στὶς 19.30 στὴ διάλεξη
τοῦ Βυζαντινολόγου Ἀλεξάντερ Μίντσεβ στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα μὲ θέμα:
«Παλαιοχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τέχνη κατὰ μῆκος τῶν βουλγαρικῶν ἀκτῶν τοῦ Εὐξείνου Πόντου».
Θὰ ἀκολουθήσουν τὰ ἐγκαίνια τῆς φωτογραφικῆς ἔκθεσης τοῦ Ἀλεξάνδρου Μιχαήλοβ μὲ θέμα τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου Ζωγράφου («Βουλγαρικὴ») τοῦ Ἁγίου Ὄρους
ἀπὸ τὸν Ἐξοχώτατο Πρέσβυ τῆς Βουλγαρίας στὴ Λευκωσία κ. Χρῆστο Γεωργίεβ.
-- 
The Society of Cypriot Studies in cooperation with the Embassy of Bulgaria in Lefkosia and in the frame of the
Bulgarian Presidency of the European Council
invites you on Wednesday 30th of May 2018 at 19.30 to the lecture
of the Byzantinologist Alexander Minchev with subject:
Early Christian architecture and art along the Black Sea coast of Bulgaria
and to the inauguration of the photographic exhibition of Mr Alexander Mikhaylov with topic the Monastery of St. George Zographou (“Bulgarian”) at the Holy Mountain of Athos, which will be opened by H.E.
the Ambassador of Bulgaria in Lefkosia, Mr Hristo Georgiev.
 --
Θὰ ἀκολουθήσει δεξίωση / A reception will follow.
--
Μὲ τὴ στήριξη / With the support:
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ                  ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΙ ΕΛΕΝΑΣ

  EMBASSY OF BULGARIA IN LEFKOSIA                                 XYLOFOURNOI HELENAS

--
Πληροφορίες/Information: Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν/ Society of Cypriot Studies, Πλατεῖα Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ/ Archbishop Kyprianos Sq, Λευκωσία/Lefkosia, τηλ./tel.: 22 432.578, τηλεομ./fax: 22 343.439
Ἱστοσελίδα/Homepage: www.cypriotstudies.org
Ἠλεκτρονικὸ Ταχυδρομεῖο/ E-Mail: cypriotstudies@gmail.com   
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου